Pasientresultater

Spesielle hensyn

KOLS-pasienter har høyt pustearbeid (WOB) og opplever vanskeligheter med å ekspirere luft fra lungene sine.

 • Trykkstøtte (PS) hjelper pasientenes pusting, slik at et større volum kommer inn i lungene deres på kortere tid, slik at WOB reduseres.
 • Reduksjon eller normalisering av PCO 2;-nivåer hos KOLS-pasienter kan kreve tilførsel av høye trykk.1
 • ResMeds bilevel-apparater tilbyr en rekke forskjellige PS-innstillinger, som kan justeres i trinn på 0,2 cm H2O opptil en PS på 40 cm  H2O.
 • PS reduserer pasientens pustearbeid, som igjen minsker respirasjonsfrekvensen deres og gir mer tid til å puste ut.
 • God synkronisering og rask motorresponstid bidrar også til rask tilførsel av inspirasjonsvolum.

Kortere tid brukt til inspirasjon gir mer tid til ekspirasjon, slik at indre PEEP kan reduseres ytterligere og igjen føre til redusert pustearbeid (WOB). 

 • ResMeds TiContro™-funksjon gjør det mulig for klinikere å stille inn en maksimumsverdi for tid brukt til inspirasjon, hvilket sikrer effektiv cycling for å øke den tiden pasienten bruker til ekspirasjon.
 • Kort stigetid og rask respons på pasientens anstrengelser oppnås gjennom ResMeds unike motorteknologi med lav motstand.
 • Med ResMeds Stellar™-ventilatorer kan EPAP (ekspirasjonstrykk) stilles inn fra 2 cm H2O til 25 cm H2O, eller opptil innstilt IPAP-nivå (inspirasjonstrykk).

Det er svært viktig å opprettholde pålitelig synkronisering av trigging og cycling mellom pasienten og apparatet.

 • På alle ResMed-apparater arbeider Vsync lekkasjehåndteringsalgoritmen synkront med TiControl-funksjonen. Vsync overvåker og kompenserer for lekkasje ved å justere baseline-flowen kontinuerlig og automatisk, mens TiControl sørger for minimum og maksimum inspirasjonstid.
 • Trigger- og cyclejustering kan også hjelpe med synkronisering.

Mange KOLS-pasienter trenger tilleggsoksygen med ikke-invasiv behandling.

 • Stellar-ventilatorer gjør det mulig å tilføre oksygen bakpå apparatet for mer nøyaktig tilførsel av O2. Opptil 30 l/min kan tilføres.
 • SpO 2kan overvåkes for å hjelpe til med titrering av oksygen.
 • FiO 2kan måles og overvåkes direkte på Stellars LCD-skjerm ved behov.

Nøkkelen til å behandle pasienter med KOLS er at pasienten aksepterer og bruker behandlingen (spesielt om natten).

 • ResMed-produkter gjør det enklere å finjustere trigger- og cyclefølsomheter, samt stigetid- og falltidinnstillinger, slik at komfort og anstrengelsesfri pusting optimeres.
 • Omfattende pasientovervåkningsalternativer hjelper også med å fremme pasientens bruk av behandlingen.

KOLS-pasienter kan også ha overlappingssyndrom – KOLS med obstruktiv søvnapné (OSA).

 • Hvis overlappingssyndrom diagnostiseres, skal også EPAP titreres for å overkomme øvre luftveiskollaps på grunn av OSA.
 • AHI-data som vises på Stellar-informasjonsskjermen eller ved hjelp av ResScan™, hjelper deg med å identifisere behovet for EPAP-justering.
 • Høyoppløselige flowdata kan hjelpe med å titrere EPAP og identifisere PEEPi.

Integrert fukting kan brukes til å hjelpe pasientens pusting.

 • ResMeds H4i™- og H5i™-varmefuktere integreres med kompatible ResMed-apparater.

Under alle stadier av KOLS er det uhyre viktig å overvåke pasienten og deres progresjon.

 • ResMeds avanserte databehandlingsløsninger (datalagring på apparat og kort med høyoppløselige flow- og trykkdata, brukstimer, volum, prosentandel spontan pust, respirasjonsfrekvens, AHI, SpO 2 og synkroniseringsinformasjon), inkludert ResScan-programvaren, gir klinikere tilgang til detaljerte data for feilsøking og overvåkning av pasientprogresjon etter behov. Enkelte ResMed-ventilatorer, som Stellar, kan også vise sanntidsdata (som flow- og trykkurver), samt oppsummeringsdata på selve apparatet.
 • Behandlingsovervåkning i sanntid gjør det mulig med ideell titrering av pasienten, optimal oppfølging og justering av behandlingsinnstillingene etter hvert som sykdommen utvikler seg. 2
 • ResMeds Stellar 100 og 150 ventilatorer gjør det mulig med omfattende overvåkning i sanntid.

Hensyn til livskvalitet er også viktig for de som lever med kroniske tilstander. 3, 4

 • Enten ved bruk av internbatteri eller ResMeds eksterne batteri er ResMed Power Station II (RPSII) en uavhengig strømkilde som kan hjelpe pasienter med å forbli uavhengige. Dette oppfordrer til økt rehabilitering og forbedrer livskvaliteten. 

Referanser

 • 01

  Schonhofer B. Noninvasive positive pressure ventilation in patients with stable hypercapnic COPD: Light at the end of the tunnel? Thorax 2010; 65:765-767

 • 02

  Jean-Paul Janssens et al on behalf of the SomnoNIV Group. Nattlig overvåking av ikke-invasiv ventilasjon i hjemmet: Enkle verktøy bidrar, som pulsoksymetri, kapnografi, innebygd ventilator-programvare og autonome markører for søvnfragmentering. Thorax 2011; 66:438-445.

 • 03

  Tsolaki V, Pastaka C, Karetsi E et al. One-year non-invasive ventilation in chronic hypercapnic COPD: Effect on quality of life. Respir Med 2008; 102:904–911.

 • 04

  Duiverman ML, Wempe JB, Bladder G, Jansen DF, et al. Nocturnal noninvasive ventilation in addition to rehabilitation in hypercapnic patients with COPD. Thorax 2008; 63:1052-7.

Mer om KOLS