Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

 

KOLS er en alvorlig progressiv langvarig lungesykdom som anslås å påvirke 9–10 % voksne over 40 år gamle. 1 De siste tallene fra Verdens Helseorganisasjon2viser at 65 millioner mennesker rundt om i verden lever med moderat til alvorlig KOLS.

Det neste tiåret er antall dødsfall tilknyttet KOLS anslått å øke med mer enn 30 %, og bli den tredje største dødsårsaken på verdensbasis innen 2030.2

I over 25 år har ResMed arbeidet for å forbedre livene til mennesker med KOLS og andre respirasjonslidelser. Vi jobber kontinuerlig med nyskapning for å produsere mer avanserte løsninger for mennesker med disse lidelsene.

Behandlingsalternativer for KOLS

Behandlingsalternativer for KOLS

Målet ved behandling av stabil KOLS er umiddelbar lindring og redusering påvirkningene av symptomene, såvel som å redusere risikoen for fremtidige eksaserbasjoner.

ResMeds KOLS-løsninger

Gjennom vårt utvalg av ventilatorer for behandling i hjemmet, er ResMed dedikerte til å forbedre livskvaliteten for KOLS-pasienter.

ResMeds KOLS-løsninger

ResMeds KOLS-løsninger

Gjennom vårt utvalg av ventilatorer for behandling i hjemmet, er ResMed dedikerte til å forbedre livskvaliteten for KOLS-pasienter.

KOLS-pasientresultater

KOLS-pasientresultater

Det finnes mange positive resultater for KOLS-pasienter som blir behandlet med NIV.