AirViewTM Diagnostic

  • Det kan være at dette produktet ikke er tilgjengelig i alle markeder

    Å sikre effektiv pasientflyt gjennom den diagnostiske veien er en konstant utfordring på grunn av ulike flaskehalser som kan oppstå. AirView Diagnostic, som et integrert verktøy i AirView, ResMeds sikre løsning for pasientadministrasjon, bidrar til å eliminere disse flaskehalsene og effektiviserer pasientforløp fra innledende screening og diagnostikk til behandling, med bedre mulighet for samarbeid mellom ulike kliniske brukere.

Hovedegenskaper

  • AirView Diagnostic muliggjør at ambulatoriske søvntester kan deles mellom referent og søvnlaboratorium. Dette oppnås ved å lagre resultater til en sentralt lagret og sikker database - noe som gir helsepersonell tilgang fra hvor som helst der de har en Internett-tilkobling.
  • AirView Diagnostic støtter ApneaLinkTM Air ambulatoriske søvntest-enhet og Nox T3 PG og gir omfattende analyse direkte på nettleseren,  med mulighet for manuell scoring og innovativ eSignatur-rapportering i nettleseren fjernes behovet for å kontinuerlig oppdatere programvaren.