Historien om ResMed

I 1981 beskrev og utviklet professor Colin Sullivan og kolleger på University of Sydney nasal CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk), den første vellykkede ikke-invasive behandlingen for obstruktiv søvnapné (OSA).

Etter publisering av de opprinnelige vellykkede resultatene i Lancet, prøvde Sullivan, som hadde patentert teknologien, å finne en kompatibel partner til å hjelpe til med å kommersialisere søvnteknologien.  I 1986 møtte Chris Lynch, som da jobbet med dr. Peter Farrell, som var administrerende direktør for Baxter Centre for Medical Research og også visepresident for FoU hos Baxter Healthcare, Japan, Sullivan og anbefalte at Peter også skulle møte ham for å høre historien hans.  Følgelig investerte Farrell i 1987 på vegne av Baxter i Sullivans teknologi for å videreutvikle prototypen og deretter gjennomføre kliniske prøver av CPAP-apparatet på en gruppe pasienter med alvorlig søvnapné.

I 1988 valgte Baxter av diverse årsaker ikke å gå inn på søvnapnémarkedet og i 1989 startet dr Farrell opp ResMed for å gjennomføre et bedriftsinternt oppkjøp av Sullivan-søvnapnéteknologien fra Baxter. Etter at MBO var fullført, lanserte ResMed Sullivans prototypiske CPAP-apparat for å muliggjøre en skalerbar apparatproduksjon og, derfor i praksis behandle en kritisk masse av pasienter for OSA, den ledende manifesteringen av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB).

Fra sin spede start i 1989 har ResMed vokst dramatisk i løpet av de siste 25 årene.  Omsetningen det første regnskapsåret i 1990 var på mindre enn $1 million og følgelig var det bare 9 ansatte.  Per desember 2015, sysselsetter RMD godt over 4000 personer globalt, med drift i 100 land, har omsetning på omtrent $1,6 milliarder og den nåværende markedskapitaliseringen på New York Stock Exchange er på nærmere $7,5 milliarder.