Formålsparagraf

Formålsparagrafen vår er å være en global leder innenfor søvn og ikke-invasiv ventilasjon basert på nyskapende teknologi innenfor diagnostisering, behandling og administrasjon av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og andre respirasjonslidelser.

Mål og formål

Vi er en global leder innenfor utvikling, produksjon og markedsføring av nyskapende medisinske produkter for behandling og administrasjon av respirasjonslidelser, med fokus på søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Vi selger en omfattende rekke produkter i mer enn 70 land verden over gjennom direkte kontorer og et nettverk av distributører.

Vi satser på å fremme nyskapende teknologi innenfor søvn- og respirasjonsmedisin og lansere nyskapende produkter som tar i bruk disse teknologiene globalt. I forsøk på å nå målene våre skal vi til enhver tid handle etisk både overfor kunder og ansatte.