ResMed-garantiinformasjon for alle produkter | ResMed
ResMed-garantiinformasjon for alle produkter
Helsepersonell > Støtte > Behandling og vedlikehold > ResMed-garantiinformasjon for alle produkter

ResMed-garantiinformasjon for alle produkter

Ser du etter ResMed-garantiinformasjon om masken, CPAP-apparatet eller andre ResMed-produkter? Se nedenfor for nærmere informasjon eller ta kontakt med kundeserviceteamet vårt hvis du har garantispørsmål om ResMed.

Begrenset garanti

ResMed Ltd (heretter ”ResMed”) garanterer at ResMed-produktet er uten mangler i materialer og utføring fra kjøpedatoen i tidsperioden som er angitt nedenfor.

Produkt Garantiperiode
 • Maskesystemer (inkludert maskeramme, pute, hodestropp og slanger) – med unntak av engangsutstyr
 • Tilbehør – unntatt engangsutstyr
 • Flex-type-fingerpulssensorer
 • Fuktervannbeholdere (ikke gjenbrukbare)
90 dager
 • Batterier for bruk i interne og eksterne batterisystemer fra ResMed
6 måneder
 • Klips-fingerpulssensorer
 • Datamoduler for CPAP og bilevel-utstyr
 • Oksymeter og oksymeteradaptere for CPAP og bilevel-utstyr
 • Fukter* og rengjørbare vannbeholdere for fukter (gjenbrukbare)
 • Kontrollutstyr for titrering
1 år
 • CPAP-, bilevel- og ventilasjonsutstyr (inkludert eksterne strømforsyningsenheter)
 • Batteritilbehør*
 • Bærbart utstyr for diagnostikk/screening
2 år
 • Narval™ CC-søvnapnéskinne*
1 år

*Garantiperioden kan variere for tilbehør.

Denne garantien er ikke overførbar. Hvis det oppstår feil på produktet under vanlig bruk, skal ResMed, etter eget skjønn, reparere eller skifte det defekte produktet eller hvilke som helst av dets deler.

Denne begrensede garantien dekker ikke: a) noen skade som skyldes feil bruk, misbruk, modifisering eller endring av produktet; b) reparasjoner som utføres av en serviceorganisasjon som ikke er uttrykkelig godkjent av ResMed til å utføre slike reparasjoner; og c) enhver skade eller kontaminasjon som følge av røyk fra sigaretter, pipe, sigarer eller annet; og d) alle andre apparater, masker eller tilbehør.

Garantien gjelder ikke for produkter som selges eller videreselges utenfor regionen der de opprinnelig er kjøpt. Garantikrav for et mangelfullt produkt skal fremlegges av den opprinnelige forbrukeren på kjøpsstedet. Denne garantien erstatter alle andre uttrykkelige eller underforståtte garantier, herunder eventuelle underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Enkelte land eller stater tillater ikke begrensninger i varigheten av underforståtte garantier. Ovennevnte begrensning gjelder derfor kanskje ikke for deg.