Oppfølging av behandlingen din | ResMed
Oppfølging av behandlingen din
Helsepersonell > Støtte > Behandling og vedlikehold > Oppfølging av behandlingen din

Oppfølging av behandlingen din

Viktigheten av å følge opp behandlingen

Så snart utstyret er konfigurert og du er komfortabel med bruken av det er det viktig at du følger opp fremdriften i behandlingen. Det å være dedikert til å følge opp behandlingen er den beste måten for deg og helsepersonellteamet ditt å overvåke søvnhelsen din på.

Etter noe tid finner du kanskje ut at behandlingsbehovene dine endres, noe som kan innebære å skifte maske og/eller innstillinger på behandlingsapparatet. Oppfølging av behandlingen er også en god måte for behandlingsstedet å se hvordan du reagerer på den spesifikke behandlingen og justere den om nødvendig, slik at du kan fortsette å få mest mulig ut av behandlingen.

Hvor ofte skal jeg gå tilbake til behandlingsstedet på kontroll?

Noen utstyrsleverandører og behandlingssteder har sine egne oppfølgingsrutiner, men i mange land og organisasjoner er det vanlig med årlig kontroll. Hvis du slutter å merke fordeler av behandlingen selv om du bruker utstyret hver natt, skal du rådføre deg med behandlingsstedet så snart som mulig.