Tilpasning av masker | ResMed
Tilpasse masker
Helsepersonell > Støtte > Masker > Tilpasse masker

Vanlige spørsmål: hvordan forsikrer jeg meg om at pasientens maske passer ordentlig?

alt

En maske som er godt tilpasset, er mer komfortabel, lettere å ha på og gir bedre behandling. Brukerveiledningen for hver type ResMed-maske har anvisninger om tilpasning. Vi har også gitt svar på noen vanlige spørsmål nedenfor. Vi håper du synes de er nyttige.

Hva er riktig måte å tilpasse en maske på?

Du skal hjelpe pasientene med å tilpasse maskene riktig før de begynner behandlingen. Bruk de fullstendige tilpasningsanvisningene som finnes i maskens brukerveiledning. Faktorer som påvirker tilpasningen er blant annet:

 • Posisjon. Tilpasningen av en maske avhenger i stor grad av stillingen: en maske som passer godt når pasienten sitter oppreist, passer kanskje ikke så bra når pasienten ligger. Dette er fordi ansiktsmusklene våre endrer seg når vi ligger, og de slapper enda mer av når vi sover. Det er alltid best å tilpasse masken mens pasienten er i sin vanlige sovestilling, enten pasienten sover i seng uten puter eller i en liggestol.
 • Størrelse. Hvis pasienten din kun kan få en god forsegling ved å stramme til masken til den blir ukomfortabel, kan det være feil maskestørrelse. Vær oppmerksom på at størrelsen for ulike modeller av masker ikke alltid stemmer overens.
 • Hodestropper Pasientens maske skal være så løs som mulig uten at det går ut over forseglingen. Hvis pasienten kjenner at hodestroppen er for løs eller for stram, prøv å justere på nytt eller skifte hodestropp hvis den er gammel eller utslitt.
 • MicroFit™-innstillingshjul. Hvis pasienten din bruker en ResMed-maske som har et MicroFit™-innstillingshjul, forsikre at innstillingshjulet er innstilt i optimal posisjon. Hvis du gjør betydelige justeringer i posisjonen til innstillingshjulet, endrer det tilpasningen og kan føre til ubehag eller mindre effektiv behandling.

Vi har gitt veiledning for tilpasning for noen av de mest populære maskene våre nederst på denne siden. Hvis du får problemer med å tilpasse pasientens maske, se maskens brukerveiledning for anvisninger eller rådfør deg med utstyrsleverandøren.

Hvis masken er riktig tilpasset, men fremdeles ikke kjennes komfortabel, kan det hende at pasienten trenger en annen type maske. ResMed tilbyr helmasker, nesemasker og neseputer. Noen masketyper og -modeller kan egne seg bedre enn andre. Se ResMeds komplette maskeutvalg her.

Masken til pasienten min lekker. Hvordan kan jeg fikse dette?

Hvis masken til pasienten din lekker luft, er det sannsynligvis et problem med forseglingen eller tilpasningen. Årsaker til maskelekkasje og foreslåtte løsninger, inkluderer:  

 • Dårlig justering eller tilpasning. Vi anbefaler at du tilpasser masken på nytt ved bruk av tilpasningsinstruksjonene i brukerveiledningen for masken. Masker skal tilpasses mens pasienten er i sovestilling: Ansiktsmusklene våre endrer seg når vi ligger, og de slapper enda mer av når vi sover. Du kan også se på videoene om masketilpasning i produktavdelingen vår for CPAP-masker.
 • Feil satt sammen.  Se brukerveiledningen for masken for mer informasjon om montering av masken. Du kan laste ned brukerveiledningen fra dokumentasjonssiden for masken.
 • Feil maskestørrelse. Behandlingsstedet ditt skal kunne gi riktig maskestørrelse.
 • Feil masketype. Hvis masken til pasienten din er av riktig størrelse og er riktig tilpasset, men fremdeles lekker, trengs det kanskje en annen type maske. For eksempel kan en helmaske fullstendig eliminere munnlekkasjer. Se ResMeds komplette maskeutvalg her.
 • Trenger utskiftning. Masken til pasienten din lekker kanskje fordi den er gammel eller utslitt. Se brukerveiledningen for masker for informasjon, eller les våre vanlige spørsmål om utskiftning av masker.
 • Renslighet. Smuss, fett og rester fra huden til pasienten din og omgivelsene kan bygge seg opp på masken hvis alt dette ikke blir fjernet daglig. Pasientene skal rengjøre masken sin hver dag for optimal forsegling og effektivitet. Les våre vanlige spørsmål om rengjøring av masker.

Hvis pasienten fremdeles har problemer med lekkasjer, hvorfor ikke prøve en varmefuktereller ett av de siste positivt luftveistrykk-apparatene (PAP)? De nye CPAP-apparatene våre måler og kompenserer automatisk for utilsiktede lekkasjer for å sikre at riktig trykk opprettholdes. Fuktere med oppvarming kan i stor grad redusere pusting gjennom munn og tett nese, som begge forbindes med lekkasjer.

Pasientene mine sier at for å oppnå forsegling må masken strammes så hardt at det gjør vondt. Hva skal jeg gjøre?

Hvis pasienten må overstramme masken for å oppnå forsegling, kan putestørrelsen være feil eller kanskje pannestøtten må justeres. Se det første spørsmålet for forslag om identifisering og løsning av problemer med tilpasning.

Pasienten min sier at masken bråker mye om natten. Hva skal jeg gjøre?

Hvis masken til pasienten din bråker, betyr det at den ikke forsegler ordentlig. Se våre anbefalinger ovenfor: Forsikre deg om at masken er ordentlig tilpasset, riktig satt sammen, ren og i god stand. Hvis pasienten din fremdeles har problemer, prøv en annen størrelse eller masketype.

Husk å tilpasse masken mens pasienten er i sovestilling: Hvis pasienten sover i en seng uten puter, tilpass masken deretter, og om pasienten sover i en stol, tilpass masken deretter. Dette er viktig, fordi våre ansiktsmuskler endrer seg når vi ligger, og de slapper enda mer av når vi sover.

Støy fra masken kan også være en indikasjon på at masken til pasienten din lekker luft. Dette er et vanlig problem som kan oppstå hvis masken ikke forsegler ordentlig, eller ikke passer ordentlig til ansiktet til pasienten din. Se forrige svar for forslag til hvordan du løser dette problemet.

Pasienten min sier at masken ofte tas av mens han sover. Hvordan kan jeg løse dette problemet?

Hvis masken blir tatt av i løpet av natten, kan dette skyldes at pasienten din lider av tett nese. Hvis pasienten har historikk med bihule- og allergiproblemer, kan kanskje en helmaske og/eller fukting gi bedre behandling.

Hvor kan jeg finne veiledning for tilpasning av maske?

ResMed gir gjerne tilpasningsmaler for mange av maskene våre. Klikk på en maske nedenfor for å åpne en PDF-fil med tilpasningsmalen.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker disse malene:

 • Les nøye anvisningene på malen før du klipper og bruker dem.
 • Tilpasningsmalen for Ultra Mirage™-helmasken er tredimensjonal og er ikke tilgjengelig på nettet.
 • Masketilpasningsmaler skal brukes som hjelp ved tilpasning av masker. Bruken av disse malene er ikke beregnet som erstatning for råd fra medisinsk fagperson, eller utstyrsleverandør.
 • Hvis du endrer størrelsen eller dimensjonene til de opprinnelige PDF-filene på noen måte, kan det gå ut over kvaliteten og nøyaktigheten til disse malutskriftene. Dette problemet unngås ved å sørge for at du skriver ut den faktiske størrelsen ved å slå av all sideskalering i skriverinnstillingene. Du kan også kontrollere linjalen på utskriften for å sikre at utskriften har riktig størrelse.

Tilpasningsmaler for ResMed-nesemasker:

AirFit™ N30i

AirFit™ N10

Swift™ FX Nano (90 kb)

Mirage Activa™ LT (41 kb)

Mirage™ FX (988 kb)

Mirage™ Micro (41 kb)

Ultra Mirage™ II (45 kb)

Tilpasningsmaler for ResMed-helmasker:

AirFit™ F30

AirFit F10 / Quattro™ Air (60 kB)

Mirage Liberty™ (68 kb)

Mirage Quattro ™ (68 kb)

Jeg har ikke maskens brukerveiledning for hånden. Kan du minne meg på hvordan jeg tilpasser pasientens hodestropper?

Det er enkelt å laste ned brukerveiledningen fra dokumentasjonssiden for hver maske. I mellomtiden har du her tilpasningsveiledninger du kan gi pasienten for noen av de mest populære maskene våre:

 • Helmasker: AirFit™ F10 og Quattro™ Air
 1. Ta kneleddet ut av masken ved å trykke inn sideknappene og trekke det ut.
 2. Med begge de nedre hodestroppene åpne, holdes masken godt mot ansiktet og hodestroppene trekkes over hodet. Pass på at etiketten på hodestroppene vender utover når hodestroppene er på.
 3. Løsne de øvre hodestroppene. Trekk jevnt i stroppene til masken er stabil og posisjonert slik det er vist på illustrasjonene. Fest hodestroppene igjen.
 4. Før de nedre stroppene under ørene og hekt hodestroppene på de nedre krokene på maskerammen.
 5. Løsne de nedre hodestroppene. Trekk jevnt i stroppene til masken sitter godt på haken, og fest hodestroppene igjen.
 6. Koble på luftslangen fra apparatet til kneleddet. Fest kneleddet til masken ved å trykke inn sideknappene og skyve kneleddet inn i masken. Slå på apparatet, slik at det blåser luft.
 7. Løsne de øvre hodestroppene. Juster stroppene jevnt, akkurat slik at det oppnås tetning, og fest hodestroppene igjen. Overstramming kan føre til lekkasjer.
 8. Masken og hodestroppene skal plasseres som vist.

 • Nesemaske: AirFit™ N10  
 1. Med den grå siden av hodestroppene vendt utover og med begge de nedre hodestroppene løsnet, retter du inn undersiden av maskeputen med undersiden av nesen.
 2. Plasser masken over nesen. Hold masken mot ansiktet og trekk hodestroppene over hodet. Kontroll av hodestroppene :Pass på at etiketten på hodestroppene vender utover når hodestroppene tas på.
 3. Før de nedre stroppene under ørene. Fest magnetklemmen til utsiden av rammen.
 4. Løsne de øvre hodestroppene. Juster stroppene jevnt til masken sitter behagelig rett under nesen. Fest hodestroppene igjen.
 5. Løsne de nedre hodestroppene. Juster stroppene jevnt til masken sitter stabilt. Fest hodestroppene igjen.
 6. Koble den ledige enden av den korte slangen til apparatets luftslange. Slå på apparatet, slik at det blåser luft.
 7. Juster maskeputen og hodestroppene til masken sitter behagelig på nesen og ikke er krøllet eller brettet.

Merknader:

 • De øvre stroppene er nøkkeljusteringene for forsegling og komfort. Påse at de ikke strammes for mye.
 • De nedre stroppene brukes til å holde puten i riktig posisjon. De trenger ikke å strammes mye til for at masken skal sitte behagelig.
 • Nesemaske: Mirage™ FX

Før du tar på masken, koble kneleddet fra masken ved å trykke på sidetappene. Koble kneleddet til apparatets luftslange.

 1. Med begge de nedre hodestroppene åpne, holdes masken godt mot ansiktet og hodestroppene trekkes over hodet.
 2. Før de nedre stroppene under ørene og hekt hodestroppene på de nedre krokene på maskerammen.
 3. Løsne borrelåsen av merket Velcro®, trekk jevnt i de øvre hodestroppene til de sitter behagelig og fest borrelåsen igjen. Ikke stram for mye.
 4. Gjenta trinn 3 med de nedre hodestroppene.
 5. Koble det kombinerte kneleddet og luftslangen til masken ved å trykke på sidetappene og skyve inn i maskerammen.
 6. Masken og hodestroppene skal plasseres som vist. Påse at hodestroppmerket vender utover.
 • Neseputemaske: AirFit™ P10
 1. Hold putene borte fra nesen, og påse at indikatorene for putestørrelse (f.eks. M) og for venstre (L) og høyre (R) vender riktig vei mot deg, og før deretter neseputene inn i neseborene (L inn i venstre nesebor, R inn i høyre nesebor). Trekk hodestroppene over hodet ditt ved å holde den nedre stroppen og strekke den rundt bakhodet ditt. Den øvre stroppen skal sitte behagelig øverst på hodet ditt. Tips! Øverst på rammen er det hevede logoer, så du kan kjenne hva som er riktig vei når du setter på masken i mørket.
 2. Trekk masken bort fra ansiktet ditt og før den deretter tilbake slik at den sitter behagelig. Kontroller at neseputene sitter godt i neseborene med begge putene vendt oppover.
 3. Koble til sist enden av maskeslangen til apparatets luftslange. Masken er nå tilpasset og klar til bruk. Når apparatet er på, skal det kjennes en lett bris gjennom ventileringsåpningen. Ventileringsåpningen kontrolleres ved å føre en finger nært, men ikke over hele ventileringsåpningsområdet.

Justering

Behagelig tilpasning sikres ved å justere de delte stroppene ved å spre dem fra hverandre for å løsne dem eller trekke dem nærmere hverandre for å stramme dem.