AirFit F30 under nesen helmaske
AirFit F30
Helsepersonell > Støtte > Masker > AirFit F30

AirFit F30
Artikkelnummer: 64110, 64111

Støtte

Maskeputestørrelse

Trinn 1 - Gjør deg kjent med størrelsesmalen og maskeputestørrelsene som er tilgjengelige.

Trinn 2 - Bruk størrelsesmalen til å vurdere riktig bredde på pasientens nese og tilsvarende maskeputestørrelse.

Trinn 3 - For neser som ligger innenfor den røde grensen, velg small pute. For nese som strekker seg over den blå grensen, velg medium pute.

Tilpasning

Trinn 1 - Kontroller at de nederste hodestroppene ikke er festet til rammen.

Trinn 2 - Med hodestroppene løse, legg maskeputen under nesen din.

Trinn 3 - Trekk hodestroppene over hodet mens du holder puten under nesen din.

Trinn 4 - Ta de nederste hodestroppene under dine ører og fest hver magnetiske klips til rammen.

Trinn 5 - Juster de øvre hodestroppene til masken er behagelig.

Trinn 6 - Juster de nederste hodestroppene til masken er behagelig.

Trinn 7 - Juster topphodestroppen til masken er behagelig og slik at stroppen sitter nær midten av hodet.

 

Disse instruksjonene er kun for generell informasjon. For detaljer, se brukermanualen.

Tilpasning

Trinn 1 - Kontroller at de nederste hodestroppene ikke er koblet til rammen.

Trinn 2 - Med løse hodestropper, legg maskeputen under nesen din.

Trinn 3 - Trekk hodestroppene over hodet mens du holder puten under nesen din.

Trinn 4 - Ta de nederste hodestroppene under dine ører og fest hver magnetiske klips til rammen.

Trinn 5 - Juster de øvre hodestroppene til masken er behagelig.

Trinn 6 - Juster de nederste hodestroppene til masken er behagelig.

Trinn 7 - Juster topphodestroppen til masken er behagelig og slik at stroppen sitter nær midten av hodet.

Montering

Trinn 1 - Kontroller at du har alle maskekomponentene som vist på bildet.

Trinn 2 - Pass på at ResMed-logoen på hodeplagget vender utover.

Trinn 3 - Trekk venstre øvre hodestropper inn i venstre side av rammen og fest borrelåsfliken.

Trinn 4 - Trekk høyre hodestropp inn i høyre side av rammen og fest borrelåsfliken.

Trinn 5 – Sett maskeputen mot rammen og koble dem sammen.

Trinn 6 - Koble kneleddet til rammen.

Demontering

Trinn 1 - Kontroller at masken din er koblet fra maskinen.

Trinn 2 - Løsne venstre øvre hodestropp og dra den bort fra rammen.

Trinn 3 - Løsne høyre øvre hodestropp og dra den bort fra rammen.

Trinn 4 – Klem sammen hakene på kneleddet og løsne den fra rammen.

Trinn 5 - Trekk puten bort fra rammen.

Hurtigutløser

Trinn 1 – Slå av maskinen.

Trinn 2 - Koble kneleddet og slangen fra masken din ved å klemme hakene på kneleddet og trekk den ut.

Trinn 3 - Koble kneleddet og slangen igjen ved å klikke kneleddet tilbake i masken.

Trinn 4 - Start behandlingen på nytt.

Daglig rengjøring

Trinn 1 - Demonter maskens komponenter, og legg hodestroppene til side.

Trinn 2 - Bløtlegg kneleddet, rammen og puten i varmt såpevann i minst ett minutt.

Trinn 3 - Håndvask hver av komponentene med en myk børste.

Trinn 4 - Skyll hver av komponentene under rennende vann for å fjerne såperester.

Trinn 5 - La komponentene lufttørke bort fra direkte sollys.

Ukentlig rengjøring

Trinn 1 - Ta hodestroppene av masken og legg dem tilside.

Trinn 2 - Bløtlegg hodestroppene i varmt såpevann i minst ett minutt.

Trinn 3 - Håndvask hodestroppene ved å forsiktig gni og klemme på dem.

Trinn 4 - Skyll hodestroppene under rennende vann for å fjerne såperester og klem deretter ut overflødig vann.

Trinn 5 - La hodeplaggene lufttørke bort fra direkte sollys. 

Administrer lekkasje

Trinn 1 - Du må først sjekke hvor lekkasjen kommer fra.

Trinn 2 - Du kan prøve å reforsegle masken ved å trekke den bort fra ansiktet og la den legge seg tilbake på plass.

Trinn 3 - Juster topphodestroppen for å korrigere mindre lekkasjer.

Trinn 4 - Juster de øvre stroppene for å korrigere lekkasjer fra de øvre delene av masken.

Trinn 5 - Juster de nedre stroppene for å korrigere lekkasjer fra de nedre delene av masken.

Trinn 6 - Kontroller at både rammen og hodestroppene er festet og komfortable.

 

Disse instruksjonene er kun for generell informasjon. For detaljer, se brukermanualen.

Har du noen spørsmål?

Kontakt oss