Fukterinnstillinger | ResMed
Fukterinnstillinger
Helsepersonell > Støtte > Fuktere > Fukterinnstillinger

Optimalisering av pasientens fukterinnstillinger: Vanlige spørsmål

Det er viktig at du juster fukterinnstillingene riktig for å sikre at pasientens CPAP-, APAP- eller bilevel-behandling blir så effektiv som mulig. Finn svar på de vanligste spørsmålene om innstillinger for fukteren nedenfor.

Hvordan vet jeg hvilke innstillinger pasienten skal bruke med en PAP-fukter?

Det avhenger av hvilket ResMed-fuktingssystem pasienten bruker:

 • H5i™:
  • H5i er veldig intelligent, den bidrar til å levere konstant fuktighet og begrense kondens til et minimum under standard fukting. H5i-levering av fukting reguleres av tre sensorer (omgivelsesfuktighet, H5i-innstillinger og apparatluftstrøm) og justerer seg automatisk for å opprettholde konsekvent levering av fuktighet.
  • Generelt sett skal pasienten begynne med et fuktighetsnivå på 3 og justere opp eller ned med 0,5 for å løse eventuelle tørrhets- eller rainout-problemer.
  • Ved bruk av ClimateLine™ oppvarmet slange anbefaler vi å bruke Auto-modusen, som har en standard Climate Control-innstilling på 27 °C. Derfra kan pasienten justere opp og ned etter behov. Hvis ClimateLine-slange med varmetråder brukes i Manuell-modus, begynn med en fuktighetsnivåinnstilling på 3 og en innstilling av slangetemperatur på 27 °C.
  • Juster fuktighetsnivået opp og ned med 0,5 for å løse uttørkings- eller kondens-problemer, og juster slangetemperaturen opp og ned med én grad om gangen for å finne den mest komfortable temperaturinnstillingen.
 • HumidAir:
  • HumidAir-teknologien er lik den i H5i. Den leverer konstant fuktighet og begrenser kondens til et minimum under standard fukting, takket være sine forskjellige sensorer.
  • På HumidAir anbefaler vi at du begynner med et fuktighetsnivå på 4 og justerer opp eller ned med 1 for å løse eventuelle problemer.
  • ClimateControl Auto-modus er den anbefalte modusen for bruk med ClimateLine Air oppvarmet slange. Det er standardmodusen, satt til en lufttemperatur ved masken på 27 °C og 85 % relativ fuktighet. Hvis pasienten uttrykker behov for å heve eller senke temperaturen, må du skifte til manuell modus og holde nøye oversikt med fuktighetsnivået og temperaturen for oppvarmet slange for å unngå rainout.

Hvor ofte skal pasienten skifte vann i fukterbeholderen? Det brukes ikke opp på én natt.

Pasienten skal skifte vannet i fukterbeholderen hver dag, selv om det ikke brukes helt opp i løpet av én natt.

Hva slags vann skal pasienten bruke med fukteren?

Med et vaskbart kammer, er vann fra springen greit til dagligdags bruk. Hvis pasienten har en standard fukterbeholder, anbefaler vi destillert eller deionisert vann.

Pasienten skal ikke bruke noe av det følgende i fukteren:

 • Blekemiddel-, alkohol-, klor- eller ammoniakkbaserte løsninger
 • Fuktende, antibakterielle eller glyserinbaserte såper
 • Bløtgjøringsmidler eller ikke godkjente midler for fjerning av kalkbelegg

Disse rengjøringsproduktene kan være skadelige for fukteren og dens funksjon, og kan avgi dunster som er skadelig å puste inn hvis de ikke skylles godt nok.

Hvor mye vann skal pasientens fukter bruke natten over? 

Det finnes ikke noe enkelt svar på det spørsmålet siden en rekke faktorer bestemmer hvor mye vann en fukter bruker. Dette inkluderer fuktermodellen, temperaturen og fuktigheten i rommet, innstillingene av fukteren og karakteristikkene for den individuelle pasienten.

Pasienten sier at vannivået i fukteren ikke faller noe særlig, selv ved bruk hele natten gjennom. Er dette normalt?

Ja. Mengden vann som er igjen i fukterbeholderen, er ikke den beste indikasjonen på hvordan fukteren fungerer. Siden H5i og HumidAir avgir konstant fuktighet, bruker den kun så mye vann som er nødvendig for å levere det nødvendige fuktighetsnivået. Hvis den er stilt inn på den samme Climate Control-temperaturen året gjennom, bruker fukteren vesentlig mindre vann om sommeren enn den gjør om vinteren.

På AirSenseTM 10- og AirCurveTM 10-behandlingsapparatene har du muligheten til å kontrollere fukterstatusen på søvnrapportskjermbildet, noe som kan gi pasienten trygghet. Hvis smiletegnet er grønt, betyr det at fukteren fungerer og er tilkoblet. Symbolet blir rødt hvis det er en feil på fukteren. Du har også denne statusen direkte for hånden på AirView remote assist for behandlingsapparatene som er aktivert for teleovervåkning.

Pasienten sier at fukteren vanligvis er nesten tom om morgenen og at den noen ganger går tom for vann i løpet av natten. Hva kan gjøres? 

Ulike fuktere bruker ulike mengder med vann under ulike forhold. Vannforbruket fra en H5i- eller HumidAir-varmefukter avhenger for eksempel av temperaturen og luftfuktighetsnivået i rommet, innstillingene på fukteren og behandlingstrykket som leveres av pasientens søvnbehandlingsapparat. Hvis forholdene i rommet endrer seg fra natt til natt (dvs. at én natt står varmen på i huset, og den neste natten er den slått av), kan dette føre til ulikt forbruk av vann.

Det kan også være at pasienten puster gjennom munnen, eller at masken lekker. Pusting gjennom munnen og maskelekkasje slipper ut luft, som kan minske effektiviteten til fukteren.

Hvis munnlekkasjen er under kontroll, eller pasienten bruker en helmaske, kan det hjelpe å prøve ett eller flere av alternativene nedenfor:

 • ClimateLine (S9™) eller ClimateLine Air (AirSense/AirCurve 10) oppvarmet slange
 • Slangetrekk
 • Senke innstillingsnivået for fuktingen
 • Bruke en luftfukter i rommet