Fuktingsstøtte for ventilatorer I ResMed
Fukting med ventilatorer
Helsepersonell > Støtte > Fuktere > Fukting med ventilatorer

Støtte for fukter

alt

Hvordan kan en fukter forbedre behandlingskomforten?

Luftstrømmen som genereres av en ventilator er ofte større enn det kroppen er vant til. Det å bruke en fukter med en ventilator kan gi positivt utbytte på behandlingskomforten ved å tilføre fuktighet og varme til luften som leveres av apparatet. Dette reduserer symptomene for tørrhet og tetthet og gir bedret komfort og compliance.

Konfigurering av en fukter

Lurer du på hvordan du konfigurerer en fukter? Finn svar her.

Sv. Kan apparatet sitte oppå fukteren?

A. Når det gjelder apparater uten innebygd fukter, skal apparatet alltid plasseres enten på samme nivå eller høyere enn fukteren for å redusere faren for at vann trenger inn i apparatet.

Sv.  Kan apparatet flyttes på mens det er vann i fukteren?

A. Nei. Før du flytter på den skal du koble fra fukteren og tømme ut vannet for å sikre at vann ikke trenger inn i apparatet.

Sv. Pasienten bruker helmaske. Trenger de mer vann i løpet av natten?

A. En helmaske skal ikke endre den vannmengden som brukes hver natt. Hvis pasienten hadde munnlekkasje før det ble skiftet til helmaske, kan de ha tapt luft og fuktighet gjennom munnen, og i så tilfelle skulle de bruker mindre vann.

Sv. Slites maske og slanger ut raskere av oppvarmet fukting?

A. Nei. Slangene som følger med apparatet tåler mye høyere temperaturer enn varmen som genereres av fukteren.

Sv. Skal pasientens fukter slås på før behandlingen for å sikre at vannet varmes opp først?

A. Avhengig av pasientens behov kan fukteren slås på opptil 20 minutter før bruk.

Sv. Skal fukteren brukes året rundt eller bare om vinteren?

A. Hvis pasienten har tett nese eller tørrhet utenom de kaldere månedene, så anbefales det å fortsette å bruke en fukter.  

Fukterinnstillinger

Finn svar på de vanligste spørsmålene om innstillinger for fukteren nedenfor.

Sv. Hvordan vet jeg hvilken fukterinnstilling jeg skal bruke?

A. Svaret varierer avhengig av hvilken ResMed-fukter som brukes. Videre varierer det fra pasient til pasient hvor mye fukting som kreves for komfortabel behandling. Se brukerveiledningen.

For HumiCare™ D900-varmefukteren

(Brukes med Stellar™, S9 VPAP™ ST med iVAPS og S9 VPAP ST-A med iVAPS)

Bruk justeringsskjermbildet.

1.       Trykk på    eller for å velge ønsket komponent. Skjermoppsettet varierer avhengig av kretsen i bruk.

2. Trykk på  ↑ or ↓ for å velge ønsket komponent.

3. Trykk (merk av) for å velge den merkede komponenten som skal justeres.

4. Trykk på ↑ eller ↓ for å endre verdien etter behov.

5. Trykk (merk av) for å lagre endringen.

For H5i™-varmefukter

(Brukt med S9 VPAP ST med iVAPS og S9 VPAP ST-A med iVAPS)

H5i-levering av fukting reguleres av tre sensorer (omgivelsesfuktighet, H5i-innstillinger og apparatluftstrøm) og justerer seg automatisk for å opprettholde konsekvent levering av fuktighet.

Generelt sett begynne med fuktighetsnivåinnstilling på 3, og juster opp eller ned med 0,5 for å løse ethvert problem med tørking eller rainout (kondens).

Når du bruker ClimateLine™-varmeslanger, anbefaler vi at du bruker Auto-modus, som settes som standard til Climate Control-innstillingen på omtrent 27 °C. Der fra kan du justere opp og ned etter behov.

Hvis du bruker ClimateLine-varmefukting i manuell modus, begynner du med en fuktighetsnivåinnstilling på 3, og en oppvarmet slange-innstilling på omtrent 27 °C. Juster fuktighetsnivået[et opp og ned med 0,5 for å løse eventuelle opptørkings- eller rainout-problemer, og justerer varmeslangenivået opp og ned med intervaller på 1 ° for å finne den mest komfortable temperaturinnstillingen.

Når det gjelder H4i™-varmefukter

(Brukes med Stellar™ 150)

Begynn innstillingen på 3 og juster etter komfort.

Les mer om ResMed-varmefuktere for sykehusventilatorer og ClimateLineAir/varmeslanger.

 

Device-humidifier compatibility

  HumiCare D900 H5i H4i
Astral 100 x    
Astral 150 x    
Elisee 350 x    
Stellar 150 x   x
S9 VPAP ST med iVAPS x x  
S9 VPAP ST-A med iVAPS x x