Vise data fra apparater | ResMed
Vise data fra apparater
Helsepersonell > Støtte > Apparater > Vise data fra apparater

Alternativer for visning av pasientdata

ResMed tilbyr flere alternativer for visning av pasientdata på sine behandlingsapparater. Datatilgang kan fås på ulike måter:

  • Oppsummeringsdata (opptil 365 dager) kan leses direkte på apparatskjermen, gjennom søvnrapporteringsdelen.
  • Oppsummeringen (opptil 30 dager) med detaljerte data med høy oppløsning (7 dager for S9-serien, 30 dager for Air Solution-apparatene) kan sees under ResScan TM-PC-programvaren. Data lastes ned til ResScan med et SD-kort fra behandlingsapparatet.
  • Oppsummeringsdata kan også fås fjerntilgang til på AirView for S9-serien ved bruk sammen med den S9-trådløse modulen og ResMed Air Solutions.