Hvordan Autoset virker | ResMed
Hvordan Autoset virker
Helsepersonell > Støtte > Apparater > How Autoset works

Hvordan AutoSetTM virker for å behandle søvnapnéen din

Hva er fordelene med å bruke ResMeds AutoSet™-modus for søvnapnéen din? Hvordan virker dette egentlig? Finn svarene på dette og andre vanlige spørsmål om AutoSet nedenfor.

Q. Hva er fordelene ved bruk av ResMeds AutoSet-apparater?

A. AutoSet-apparater justerer trykket pust-for-pust, for å imøtekomme de personlige respirasjonsbehovene dine natten gjennom. Følgelig kan du oppnå minimumstrykket som er nødvendig for effektiv behandling, og dette lavere gjennomsnittstrykket forbedrer komforten.

Q. Hvordan vet apparatet hvordan det skal justere trykket i AutoSet-modus?

A. Etter at du sovner, og trykket ditt begynner å variere, reagerer AutoSet-apparatet ditt på tre ulike parametre, basert på graden av luftveisblokkering forårsaket av søvnapnéen din: inspiratorisk flowbegrensning, snorking og apné. AutoSet-apparater øker automatisk trykket når det oppstår luftveisblokkering for å minimere sjansen for at det utvikler seg til apnéer.

Q. Hvordan takler AutoSet-apparatene hypopnéhendelser?

A. AutoSet-apparater reagerer på hypopnéhendelser når de er knyttet til luftveisblokkering. Hypopnéer som ikke er knyttet til luftveisblokkering, kan ikke behandles med trykkøkning, og følgelig økes ikke trykket i et AutoSet-apparat i disse tilfellene.

Q. Hvor raskt evaluerer og reagerer AutoSet-apparater på endringer?

A. AutoSet-apparater vurderer respirasjon og tilstanden av de øvre luftveiene pust-for-pust. Så snart en hendelse registreres, justerer det trykket i henhold til graden av obstruksjonen.  

Q. Jeg har hørt at APAP-moduser kun fungerer for mennesker med lavt til moderat trykk. Er dette sant?

A. Det motsatte er faktisk tilfelle. AutoSet-teknologi gir størst utbytte for mennesker på 10 cm H2O eller mer.

Q. Jeg ønsker å kjøpe et apparat med APAP-modus. Hvorfor bør jeg velge ResMeds AutoSet i stedet for andre?

A. AutoSet-algoritmen vår er klinisk validert i flere tester fra tredjeparter og fagtidsskrifter i mer enn et tiår, og har blitt kontinuerlig utviklet og forbedret i den tiden for å levere optimal komfort og effektivitet.