Kundestøtte for Stellar-ventilatorer I ResMed
Vanlige spørsmål om Stellar-serien
Helsepersonell > Støtte > Apparater > FAQs for ResMed’s Stellar 100 and Stellar 150 ventilators

Vanlige spørsmål om Stellar

Sv. Hvor lenge varer Stellar-batteriet?

A. Stellar går i to timer på det interne batteriet under standard forhold1. Dette kan utvides opptil til 10 timer med alternativt eksternt RPS II-batteri.2 Det interne batteriet tar opptil tre timer å lade fra tomt.

Sv. Kan Stellar få strøm fra en bil?

A. Ja, Stellar kan drives i en bil med Stellar-vekselstrøm-/likestrømomformer som kobles til en bil via sigarettenneruttaket. Merk: Batteriet lades ikke mens Stellar er tilkoblet en likestrømskilde.

Sv. Kan Stellar brukes på et fly?

A. Ja. Stellar tilfredsstiller FAA-krav for alle faser av reiser med fly og helikopter inkludert avgang, under selve flygingen og under landingen. Minst to uker før reisen anbefaler vi at du får tillatelse fra flyselskapet til å bruke apparatet på flyet (hvis tillatelsen din kommer i form av et brev, ha med deg en kopi).

Sv. Hvor mye støy avgir det?

A. 29 dBA som målt i henhold til ISO 17510 – 1:2002.

32 dBA med usikkerhet på 3 dBA som målt i henhold til ISO 17510-1:2007.

Sv. Hva er inkludert i vedlikeholdet av Stellar-maskinen?

  • Hver dag – heng masken og luftslangen i skyggen for å holde dem tørre.
  • Demonter regelmessig H4i-fukteren med vaskbart vannkammer. Hold den tørr når den ikke er i bruk.
  • Ukentlig – vask masken og luftslangen
  • Månedlig – tørk av utsiden av apparatet
  • Hver sjette måned – skift luftfilteret, lad ut og lad det interne batteriet.  

Sv. Hvordan tilfører du oksygen?

A. Tilfør oksygen via Stellars inntak for oksygen bakpå apparatet. En oksygenkobling med lavt trykk er pakket sammen med Stellar.

Sv. Hva slags oksygenkonsentrasjon / hva slags FiO2 kan Stellar yte?

A. Stellar kan levere opptil 30 l/min oksygen. Du kan koble til en til FiO2-sensor. Du kan vise FiO2 på overvåkningsmenyen og sette alarmen til lav/høy FiO2.

Du kan også overvåke og stille inn alarmer ved å koble til tilleggspulsoksymetertilbehør.

Sv. Kan vi eksternt vise eller høre alarmen på Stellar?

A. Ja, du kan koble til Remote Alarm II-modulen som varsler helsepersonellet om en alarm på ventilatoren selv om helsepersonellet ikke er ved pasientens side eller i samme rom som pasienten og ventilatoren.

Sv. Hvordan kan vi kopiere apparatinnstillingene fra en Stellar til en annen?

A. Ved å koble til ResMeds USB-pinne kan du først skrive innstillinger til USB-pinnen. Koble deretter USB-pinnen til et annet Stellar-apparat for å lese de innstillingene.

Apparatet må være i klinisk modus for å kunne lese innstillingene kopiert fra en annen Stellar.

Hvis den leser innstillingene som ble konfigurert av ResScan™, trenger ikke Stellar å være i klinisk modus.

Sv. Kan jeg bruke en SlimLine™-luftslange med Stellar?

A. Ja, du kan bruke SlimLine, 3 m luftslange eller klar engangsslange.

Du kan utføre kretskonfigurasjon og la apparatet lære kretsmotstanden automatisk. Dette bidrar til at maskinen kontrollerer det tilførte trykket nøyaktig.

Sv. Kan Stellar titreres eksternt eller kobles til et polysomnografiapparat (PSG) for søvnstudie?

A. Ja, du kan koble til EasyCare Tx for fjernvisning av data i sanntid og justering av innstillinger.

Sv. Pasienten min bruker forskjellige moduser i løpet av dagen og natten. Kan én Stellar tilby et annet sett av innstillinger?

A. Ja, Stellar tilbyr ordninger som muliggjør oppbevaring av to sett av behandlingsinnstillinger og apparatkonfigurasjoner (f.eks. Forskjellige fuktings- og luftslangetyper).

Sp.: Respirasjonsmønstre og leiestillinger på nattestid kan påvirke pasientens respirasjon. Finnes det en volumsikret modus?

A: Stellar 150 tilbyr iVAPS-modus (intelligent volumsikret trykkstøtte) som er konstruert for å opprettholde en forhåndsinnstilt alveolær målventilasjon ved å overvåke den leverte ventilasjonen, justere trykkstøtten og gi en intelligent backup-pust automatisk.

Sp.: Hvilke pasienter kan dra nytte av iVAPS?

A: Pasienter med kronisk respirasjonssvikt eller insuffisiens som veier minst 30 kg kan ha nytte av det.

Sp.: Hvordan kan jeg laste ned dataene fra Stellar til ResScan?

A: Det er to måter å laste ned på:

  1. Via USB-pinnen. Sett inn USB-pinnen, velg riktig alternativ på Stellar-skjermen etterfulgt av nedlasting av dataene til ResScan;
  2. Via USB-kabelen. Nedlastede data inkluderer imidlertid ikke HR-data (høyoppløslige). 

Sp.: Høyoppløslige data mangler etter nedlasting, f.eks. MV, RR osv.

A: Høyoppløslige data er kun tilgjengelig via nedlastingsmetoden for USB. Disse dataene er ikke tilgjengelig via direkte kabelnedlasting fra Stellar.

Sp.: Hvorfor vises ikke påminnelser på Stellar?

A: Motoren må gå i minst to timer før påminnelsene vises.

Batteri/apparat-kompabilitet

Hvis du vil ha detaljer om batteri-apparat-kompabilitet, se batteri/apparat-kompabilitetslisten.

Elektromagnetisk stråling

Hvis du vil ha nærmere informasjon om elektromagnetisk stråling fra Stellar, se databladet for elektromagnetisk stråling.

Referanser

  1. Klinisk veiledning for Stellar, side 66.
  2. Ved bruk av 15 cm H2O (IPAP), 5 cm H2O (EPAP) og 20 bpm (respirasjonsfrekvens). Gjelder ikke ved bruk av oppvarmet fukting og slange med oppvarming.

To see supporting documentation for Stellar, click here.