Apparater og SD-kort | ResMed
Apparater og SD-kort
Helsepersonell > Støtte > Apparater > Apparater og SD-kort

Apparater og SD-kort: Vanlige spørsmål

Har pasientene dine spørsmål om datakortet som brukes i behandlingsapparatet? Finn svar på de vanligste spørsmålene om apparatdata her.

Hvilke SD-kort kan brukes med ResMeds søvnbehandlingsapparater (S9TM, AirSenseTM 10, AirCurveTM 10)?

Vi anbefaler bruk av SD-kortene (Secure Digital) som ble levert sammen med søvnbehandlingsapparatet av utstyrsleverandøren.

Hvorfor anbefaler du bare bruk av SD-kort levert av ResMed?

Du skal bruke et SD-kort som er levert av ResMed, siden de kortene er bekreftet å være i tråd med lovlige sikkerhetsstandarder. 

ResMed har valgt flere SD-kort som er i tråd med lovlige sikkerhetskrav (f.eks. IEC 60601-1) og leverer disse sammen med behandlingsapparatet eller som tilbehør. Ikke alle SD-kort på markedet er i tråd med eller testet og funnet å fungere sammen med S9-apparatene.

Hvor mye lagringsplass bruker ResMeds søvnbehandlingsapparater på SD-kortet?

Det varierer avhengig ut fra søvnbehandlingsapparatet. På et S9-behandlingsapparat for eksempel kan et 1 GB SD-kort enkelt lagre 365 døgn med bruksdata, 30 døgn med detaljerte data og sju døgn med høyoppløselige data. På ethvert AirSense 10- eller AirCurve 10-behandlingsapparat kan du få opptil 365 døgn med bruksdata og 30 døgn med både detaljerte og høyoppløselige data.

Kan pasientene mine bruke miniSD- eller microSD-kort med apparatene sine?

Nei. Disse SD-kortene ville fungert med apparatene hvis de ble brukt med adapter, men de er ikke dokumentert å oppfylle sikkerhetskravene for IEC 60601-1 medisinsk elektrisk utstyr for dette behandlingsapparatet. Følgelig anbefaler ResMed at de ikke skal brukes.

Kan pasientene mine bruke SDHC-, mini SDHC-, micro SDHC- eller SDXC-kort sammen med apparatene sine?

Nei. SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) samt mini- og microvariantene av SDHC- og SDXC-kort fungerer ikke med noen ResMed-søvnbehandlingsapparater.

Hvilke SD-hastighetsklasser fungerer med S9-behandlingsapparater?

SD-hastighetsklassen (Speed Class) er merket på de fleste SD-kort. Klasse 2 har en garantert overføringshastighet på 2 MB per sekund, klasse 4 har 4 MB og klasse 6 har 6 MB. Vær oppmerksom på at selv om S9-behandlingsapparater fungerer sammen med SD-kort ved disse hastighetene, skal kun SD-kort levert av ResMed, brukes.

Hva er den anbefalte metoden for å ta ut og sette i et nytt SD-kort?

På AirSense 10- og AirCurve 10-behandlingsapparatene må du åpne SD-kortdekslet for å få tilgang til SD-kortet. Hvis du vil ta ut SD-kortet, må du skyve inn SD-kortet for å løsne det og deretter dra det ut. Når du skal sette inn SD-kortet, skyver du det inn i apparatet til det knepper. Vi anbefaler at du setter inn SD-kortet mens apparatet er slått av. Det er også mulig å sette inn SD-kortet mens apparatet er slått på uten at apparatet gir behandling. Hvis kortet må tas ut for å sjekke data, vent i minst to minutter etter at du har stanset behandlingen før du tar SD-kortet ut av apparatet.

På alle AirSense 10- og AirCurve 10-apparater finnes det en LED-lampe ved siden av SD-kortsporet som angir når SD-kortet kan tas ut eller ikke. Når LED-lampen blinker, må du vente til apparatet har fullført oppgaven før du bruker SD-kortet. Du kan trygt ta ut SD-kortet så snart LED-lampen er slått av.

En av de følgende meldingene vises på pasientens S9-apparatskjermbilde: ”Invalid SD Card, erase card data? Yes/No” (Ugyldig SD-kort. Vil du slette dataene? Ja/nei) eller "Data rewriting to SD Card, press yes to continue” (Data skrives på nytt til SD-kort, trykk ja for å fortsette). Hva må gjøres?

I denne bestemte situasjonen inneholder SD-kortet ugjenkjennelige filer. Hvis du dreier innstillingshjulet for å velge ”Yes” (Ja), skrives oppsummeringsbehandlingsdataene automatisk til SD-kortet. Hvis denne meldingen vises regelmessig, kontroller at pasienten ikke bruker kortet i noen annen enhet (f.eks. på en bærbar datamaskin eller et kamera), eller at apparatet ikke kobles fra for snart etter at behandlingen er stanset (pasienten skal vente minst to minutter før apparatet kobles fra).