Få resultater med søvnapnéskinnebehandling | ResMed
Oppnå resultater
Helsepersonell > Støtte > Dental > Oppnå resultater

Oppnå resultater

Vi utviklet Narval CC™ for å optimalisere pasientcompliance og behandlingseffektivitet med overbevisning om at det er en direkte forbindelse mellom compliance og komfort. Narval CC ble konstruert for å begrense problemene med pasientubehag ved å redusere størrelsen, unngå å trenge inn i tungeområdet og muliggjøre fri bevegelse av kjeven.

Kliniske fordeler

ORCADES1 er en femårig ResMed-multisenterstudie om søvnapnéskinner (MRD), som tar klinisk dokumentasjon til neste nivå med oppfølging av 360 pasienter. Studiens foreløpige resultater er basert på 143 pasienter med mild til alvorlig søvnapné behandlet med Narval CC, som ble oppfulgt i tre måneder. De bekrefter enestående resultater fra tidligere studier2-3 ved å vise:

  • 84 % suksessprosent, uansett søvnapnéens alvorlighet
  • En reduksjon på AHI til under 10 hos 63 % av pasienter
  • En betydelig reduksjon av oksygendesaturasjonsindeks, fra 21 til 8
  • Støyende snorking fullstendig kurert øst hos 90 % av pasienter som led av det
  • Betydelig forbedring av søvn- og livskvalitet og betydelig mindre opplevd matthet.

I den tidligere ettårige oppfølgingsstudien av 129 pasienter med mild til alvorlig søvnapné, viste Geraads et al. at Narval CCs effektivitet ble opprettholdt eller noe forbedret etter ett år når det gjelder senking av AHI og søvnighet.2

Enestående compliance

Narval CC tåles veldig godt av pasienter. I deres 45-dagers oppfølgingsstudie av 35 pasienter med mild til alvorlig søvnapné, rapporterte Vecchierini et al. at 80 % av pasientene brukte Narval CC hver natt hele uken gjennom.I ORCADES1-studien, brukte pasientene Narval CC gjennomsnittlig 6,7 hours per natt i gjennomsnittlig 6,6 netter i uken.

Hva skal du se etter hos en spesiallagd søvnapnéskinne

Optimal behandling av OSA er basert på effektivitet (betydelig reduksjon av AHI og symptomer) og compliance (bruk av søvnapnéskinne så ofte og så lenge som mulig). Effektivitet og compliance rapporteres vanligvis i kliniske studier. Kontroller om disse faktorene er dokumentert for det apparatet du vurderer for pasientene dine.

En søvnapnéskinne skal være tynn, lett, diskré og komfortabel. Den skal nøyaktig gjenspeile den orale anatomien for å knirkefritt finne sin plass i pasientens munn. Den skal også åpne for naturlig bevegelse av kjeven for å bidra til aksept og compliance. En søvnapnéskinne skal være robust og tilstrekkelig slitesterk til å kunne effektivt holde pasientens kjeve i fremskutt posisjon på lang sikt. Fremskyting skal være enkelt å tilpasse og med små økninger for å bidra til å lette titreringsprosessen og finne den beste avveiningen mellom effektivitet og komfort. Narval CC er med sin innovative design kombinert med avansert CAD/CAM-teknologi den neste generasjonen av spesialtilpassede søvnapnéskinner, konstruert for å innfri alle disse forventningene med mer.

Referanser

  1. Meurice et al. ORCADES: a prospective cohort study of severe obstructive sleep apnoea (OSA) patients receiving second line-treatment with a mandibular repositioning device (MRD). Eur Resp J 2013; 42(57):1056S. 3-months follow-up of 143 mild to severe OSA patients. Success rate defined as 50% AHI reduction.
  2. Geraads et al. First intention management of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) by custom-made mandibular advancement device: The medium-term results. Prospective study by the General Hospital Pneumologists College (CPHG), Rev Pneumol Clin. 2010 Oct;66(5):284-92. 1 year follow-up of 129 mild to severe OSA patients.
  3. Vecchierini et al. Efficacy and compliance of mandibular repositioning device in obstructive sleep apnea syndrome under a patient-driven protocol of care, Sleep Medicine 9 (2008) 762–769. 45 days follow up of 35 mild to severe OSA patients.