Vanlige spørsmål om rengjøring av fuktere | ResMed
Rengjøre fuktere

Vanlige spørsmål: Hvordan skal pasienter rengjøre fukterne sine?

Regelmessig vedlikehold og rengjøring holder fukteren i god driftsstand og hjelper pasienten med å få en friskere behandlingsopplevelse. Finn svar til ofte stilte spørsmål om rengjøring av fuktere her.

Sp. Hvor ofte skal pasienten min rengjøre fukterens vannbeholder?

Brukerveiledningen for fukteren inneholder anvisninger om rengjøring av den spesifikke typen apparat og dets deler. Generelt sett skal vannbeholderen vaskes hver dag i varmt vann med mildt vaskemiddel og deretter skylles grundig med rent vann og få tørke beskyttet mot direkte sollys. Hver måned skal vannbeholderen inspiseres med henblikk på slitasje og forringelse og skiftes hvis noen del er sprukket, blitt ugjennomsiktig eller gropete.

Pasienter skal ikke bruke noen av følgende til å rengjøre fukterne siden disse løsningene kan forårsake skade og redusere produktets levetid:

  • Blekemiddel-, klor-, alkohol- eller ammoniakkbaserte løsninger
  • Fuktende, antibakterielle eller glyserinbaserte såper,
  • Bløtgjøringsmidler eller ikke godkjente midler for fjerning av kalkbelegg

For enkelhets skyld, har du her rengjøringsanvisningen for ResMeds varmefukter:

Hver dag

  1. Vask det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen i varmt vann med mildt vaskemiddel.
  2. Skyll dem grundig i rent vann og la dem tørke, beskyttet mot direkte sollys.

Hver måned

  1. Trekk vippelokkforseglingen av vippelokket og vask den i varmt vann med mildt rengjøringsmiddel.
  2. Tørk av utsiden av fukteren med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

Vær oppmerksom på at det demonterte beholderlokket, platen og sokkelen også kan vaskes i en oppvaskmaskin på skånsom syklus eller glassyklus (kun øverste hylle). Hvite pulversedimenter i vannbeholderen kan fjernes ved hjelp av en løsning med én del husholdningseddik til 10 deler vann.

Hvor ofte skal pasienten rengjøre ClimateLine- eller SlimLine-slanger? Hvordan skal de rengjøres?

Se brukerveiledningen for slangene for detaljerte instruksjoner om rengjøring.

Generelt sett skal luftslangen kobles fra hver dag ved å trekke i fingergrepene på cuffen. Heng slangen på et rent, tørt sted til neste bruk.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Luftslangen skal ikke henges opp i direkte sollys, da dette kan føre til at slangen over tid blir hard og til slutt sprekker.
  • Luftslangen skal ikke vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Hver uke skal pasienten koble luftslangen fra behandlingsapparatet og masken ved å trekke i fingergrepene på cuffen, og deretter vaske luftslangen i varmt vann med mildt vaskemiddel. Vedkommende skal skylle slangen grundig, henge den opp på et rent, tørt sted og la den tørke. De skal koble luftslangen til luftuttaket og masken neste gangen apparatet skal brukes.

Hvis du har flere spørsmål om rengjøring av fuktere og tilbehør, kontakt behandlingsstedet.

Hvordan desinfiserer jeg fukteren når den brukes i miljøer med flere pasienter? 

ResMed har anbefalt og godkjent prosedyrer for rengjøring og desinfisering av varmefuktere for bruk på flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk eller sykehus. Se ResMeds veiledning for desinfisering av fukter for disse anvisningene.

Desinfiseringstrinnene varierer imidlertid regionalt. Følgelig skal hver helseinstitusjon kontrollere sine egne prosedyrer før prosedyrene i denne veiledningen tas i bruk.