Rengjøre masker | ResMed
Rengjøre masker

Rengjøre masker

Hver gang pasientene dine bruker maskene sine, avsetter huden deres fett rundt forseglingen. Over tid kan ansamlingen av ansiktsfett føre til raskere slitasje av pasientens maske. Masker kan også bli misfarget over tid.

Det er grunnen til at vi anbefaler at pasientene dine rengjør masken regelmessig for å sikre optimal behandling.

Hvordan skal pasientene mine rengjøre maskene sine? 

Henvis pasientene dine til brukerveiledningen for masken for detaljerte instruksjoner om rengjøring av masken. Generelt sett gjelder følgende rengjøringsanvisninger for de fleste maskene: 

Pasientene skal hver dag eller etter hver gangs bruk:

 • Ta maskedelene fra hverandre (se brukerveiledningen for masken for anvisninger). Pasienter som bruker en neseputemaske, skal ta putene av rammen.
 • Vask grundig for hånd alle maskekomponentene som er tatt fra hverandre (unntatt hodestropper og myke stroppeomslag), ved å gni dem varsomt i mildt såpevann som er omtrent 30 °C varmt. Ansiktsfett og -olje må fjernes fra puten etter bruk for å sikre best mulig maskeforsegling.
 • Bruk en børste med myk bust til å rengjøre ventilasjonshullet eller eventuelle roterende deler på masken, som svivelen, svivelringen eller kuleleddet som må rengjøres.
 • Kontroller hver komponent og vask om nødvendig på nytt til du ser at komponentene er rene.
 • Skyll alle komponenter godt i rent drikkevann og la dem lufttørke. Unngå direkte sollys.
 • Når alle delene inkludert ventilasjonshullene er tørre, tar du masken fra hverandre (se brukerveiledningen for masken for anvisninger).

Hver uke skal pasientene:

 • Vaske hodestroppene for hånd inkludert de myke stroppeomslagene hvis de inngår i masken. Skyll godt og la dem lufttørke. Unngå direkte sollys.
 • Vær oppmerksom på at hodestroppene kan vaskes uten å tas fra hverandre og at fargen som brukes i hodestroppene, kan avfarge ved førstegangsvask.

Hvis noen komponent i systemet er synlig forringet (har sprekker, misfarging, revner osv.) eller den fremdeles er uren etter rengjøring, skal komponenten skiftes. 

Vi anbefaler at pasientene dine bruker naturlige eller rene produkter/løsninger til å rengjøre masken sin, siden restdunster fra kunstige rengjøringsmidler kan innåndes hvis de ikke skylles veldig grundig.

Pasientene dine skal unngå å bruke:

 • Aromatbaserte løsninger, eukalyptusolje, eteriske oljer, parfymerte oljer
 • Antibakterielle såper
 • Vaskemidler (selv hvis de er milde eller inkluderer noen naturlige ingredienser)
 • Alkohol
 • Eddik
 • Såper med sitruslukt

Hvis pasienten ber deg rengjøre pasientens maske, kan du legge den i bløt i vaskemidlet Alconox (tynnet ut til 1 %), skrubbe den med myk bust og la det lufttørke beskyttet mot direkte sollys. Se ellers prosedyrene for rengjøring og desinfisering nedenfor.

Hvordan skal jeg desinfisere og sterilisere maskene jeg bruker på flere pasienter på sykehus, søvnlaboratorium eller klinikk? 

ResMed har anbefalt og godkjent prosedyrer i henhold til ISO17664 for rengjøring, desinfisering og sterilisering av masker for bruk hos flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk eller sykehus. Se følgende veiledning om desinfisering og sterilisering for å se hvilke deler som:

 • Må skiftes ut mellom pasienter
 • Tåler høy grad av termal desinfisering ved 93 °C
 • Tåler høy grad av kjemisk desinfisering
 • Tåler sterilisering

Vær oppmerksom på at ikke alle komponenter krever desinfisering. Hodestroppene trenger ikke å desinfiseres og skal ikke vaskes i desinfiserende kjemikalier.

Andre komponenter trenger heller ikke å desinfiseres og skal ikke vaskes i desinfiserende kjemikalier. Dette gjelder for: 

 • AirFit N10 / AirFit N10 for Her – Myke mansjetter
 • AirFit F10 / AirFit F10 for Her – Ramme, myke mansjetter
 • Quattro Air / Quattro Air For Her / Quattro Air NV – Ramme
 • Quattro FX / Quattro FX for Her – Spring-ramme, myke mansjetter
 • Quattro FX NV – Spring-ramme, myke mansjetter
 • Mirage FX / Mirage FX for Her – ramme

Grundig rengjøring av hodestroppene og ovenstående komponenter mellom hver pasient er akseptabelt.

 • Håndvask hodestroppene i nesten lunkent (30 °C) vann med mild såpe.
 • Skyll godt og la dem lufttørke. Unngå direkte sollys.