Rengjøre søvnapnéapparater | ResMed
Rengjøre apparater

Rengjøre apparater

Vi anbefaler at kontakten på søvnbehandlingsmaskinen trekkes ut én gang hver måned og at utsiden av apparatet rengjøres med fuktig klut og mildt vaskemiddel. Pass på at de elektriske områdene ikke fuktes.

Pasientens apparat må holdes godt ved like for å kunne gi konstant effektiv behandling. Et blokkert luftfilter kan påvirke trykket som leveres til pasientens maske om natten. Det er følgelig viktig for pasientene dine å undersøke regelmessig om luftfilteret har hull eller ansamling av støv.

Hvis du vil ha mer informasjon om rengjøring av apparattilbehør, se støttesiden vår for rengjøring av tilbehør.

Fuktere må også rengjøres regelmessig for å forhindre for store avsetninger.