Skifte ut slanger og filtre | ResMed
Skifte ut slanger og filtre
Helsepersonell > Støtte > Tilbehør > Skifte ut slanger og filtre

Skifte ut slanger og filtre

Riktig vedlikehold av komponentene er nøkkelen til pasientens søvnapnébehandling. Her er retningslinjene våre for utskifting av apparatfiltre og slanger for optimal behandling.

Hvor ofte skal slanger skiftes ut?

Vi anbefaler at du skifter pasientens slanger regelmessig for optimal komfort. Denne utskiftingen skal vanligvis inntreffe hver 6. til 12. måned når utstyret er i bruk. 

Hvor ofte skal filtre skiftes ut?

Hvis miljøet er særlig fuktig eller støvete, varer ikke engangsfilteret så lenge. Vi anbefaler at pasienten inspiserer filteret visuelt hver måned for å fastslå om filteret må kasseres. Det anbefales å skifte det ut hver 6. måned eller tidligere, avhengig av filterets tilstand.