Gjentatte eksaserbasjoner ved KOLS
Gjentatte eksaserbasjoner ved KOLS
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Forskning > Gjentatte eksaserbasjoner ved KOLS

Gjentatte eksaserbasjoner ved KOLS

Ikke-invasiv ventilasjonsbehandling i hjemmet for gjentatte acidose-eksaserbasjoner ved KOLS: en økonomisk analyse1

Tuggey JM, Plant PK, Elliott MW

Bakgrunn

Pasienter med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) har tendens til å få hyppige eksaserbasjoner som nødvendiggjør sykehusinnleggelse. Hver innleggelse er anslått å koste GBP 3000. Kravene til intensivbehandling gir betydelig økning av denne kostnaden.

Studien ser på potensialet for kostnadsbesparelser hos en nøye utvalgt gruppe pasienter med alvorlig KOLS med gjentatte innleggelser på grunn av respirasjonsacidose.

Metoder

Primærresultatet var totale sykehuskostnader påløpt per pasient per år. Effektive resultater var totale dager på sykehus og dager med intensivbehandling.

Pasienter

Tretten pasienter som tidligere hadde tolerert ikke-invasiv ventilasjonsbehandling godt på sykehus ble tilbudt ikke-invasiv ventilasjonsbehandling hjemme.

Resultater

Levering av en tjeneste for ikke-invasiv ventilasjonsbehandling i hjemmet førte til gjennomsnittlige besparelser (95 % CI) på GBP 8254. Samlet antall dager på sykehus falt fra et gjennomsnitt på 78 til 25 (p=0,004), antall innleggelser fra fem   til to (p=0,007), og intensivavdelingsdager falt fra totalt 25 til fire (p=0,24). Polikliniske besøk falt fra et gjennomsnitt på 5) til 4 (p=0,14).

Kostnadsdata per år (n=13) for pasienter som bruker ikke-invasiv ventilasjon hjemme kontra pasienter uten ikke-invasiv ventilasjon hjemme. *Andre kostnader inkluderer respirasjonssykepleier, opplæring og poliklinikkavtaler. Tilpasset fra Tuggey et al.

”Denne studien har identifisert en betydelig kostnadsfordel for akuttsykehuset ved å tilby en tjeneste for ikke-invasiv behandling hjemme for en utvalgt gruppe pasienter med gjentatte innleggelser med acidoseeksaserbasjoner ved KOLS.”

Referanse

  1. Ikke-invasiv ventilasjonsbehandling i hjemmet for gjentatte acidose-eksaserbasjoner ved KOLS: en økonomisk analyse. Thorax 2003; 58(10):867-871.