NIV-innledningsprotokoll for kronisk respirasjonsinsuffisiens eller svikt (ResMed)
NIV-innledningsprotokoll for kronisk respirasjonsinsuffisiens eller svikt (ResMed)
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Forskning > NIV-innledningsprotokoll for kronisk respirasjonsinsuffisiens eller svikt (ResMed)

NIV-innledningsprotokoll

NIV-innledningsprotokoll (ikke-invasiv ventilasjon) for kronisk respirasjonsinsuffisiens eller -svikt

Dette er anbefalinger for NIV-innstillinger, men eksisterende protokoller på institusjonen din skal alltid ha forrang.

  1. Backup-frekvensen er bare tilgjengelig i ST- og PAC-modusene.
  2. Feilsøkingsveiledningen er tilgjengelig på andre siden av dette dokumentet.
  3. Be den lokale ResMed-representanten gi deg et Ti-diagram, et nyttig referanseverktøy for Ti-justeringer.

NIV (ikke-invasiv ventilasjon): Ikke-invasiv ventilasjon; S: Spontant; ST: Spontant – tidfestet; PAC: Trykkassistert kontroll; IPAP: Inspiratorisk positivt luftveistrykk; EPAP: Ekspiratorisk positivt luftveistrykk; PEEP:

Positivt endeekspiratorisk trykk: PS: Trykkstøtte; WOB: Respirasjonsarbeid; OSA: Obstruktiv søvnapné; RR: Respirasjonsfrekvens; bpm: åndedrag per minutt; Vt: Tidalvolum; lpm: Liter per minutt.