iVAPS kontra standard ikke-invasiv ventilasjon | ResMed
iVAPS kontra standard ikke-invasiv ventilasjon
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Forskning > iVAPS kontra standard ikke-invasiv ventilasjon

iVAPS kontra standard ikke-invasiv ventilasjon

Randomisert studie av "intelligent" autotitrerende ventilasjon kontra ikke-invasiv ventilasjon med standard trykkstøtte: Innvirkning på behandlingsoppfølging og fysiologiske resultater1

JULIA L. KELLY, JAY JAYE, RACHEL E. PICKERSGILL, MICHELLE CHATWIN, MARY J. MORRELL OG ANITA K. SIMONDS

Innledning

Optimale ventilatorinnstillinger kreves for effektiv ikke-invasiv ventilasjon. Intelligent volumsikret trykkstøtte (iVAPS) gir automatisk justeringer tilpasset pasientens krav.

Pasientintoleranse overfor graden av trykkstøtte (PS) som kreves for behandlingseffekt, er vanlig.

Studien

Studien testet hypotesen at iVAPS ikke var dårligere enn standard PS-ventilasjon når innstillingene fastslåes av en erfaren fagperson.

Metoder

Tjuetre pasienter med nydiagnostisert nattlig hypoventilasjon på grunn av kronisk obstruktiv eller restriktiv lungesykdom var randomisert for iVAPS eller standard PS i en måned. Deretter mottok de den motsatte behandlingen (crossover treatment) i en måned.

Resultater

Atten pasienter fullførte begge behandlingsperiodene.

Gjennomsnittlig bruk på nattestid for iVAPS-modusen var lengre enn standard PS-modus og pasienter utviste preferanse for iVAPS i forhold til standard PS.

Oksygenering natten gjennom og partialtrykk for transkutan karbondioksid (PtcCO2) avvek ikke mellom de to modusene.

Samlet søvntid, søvnlatens, oppvåkninger, søvneffektivitet og søvnarkitektur var sammenlignbar.

Det var ingen betydelige endringer i spirometri eller respirasjonsmuskelstyrke.

Forfatterne kommenterte:

"Lavere trykk i iVAPS-modusen under denne studien kan ha bidratt til pasientens preferanser for denne modusen og økt compliance."

Referanse

  1. Kelly JL et al. Randomisert studie av "intelligent" autotitrerende ventilasjon versus ikke-invasiv ventilasjon med standard trykkstøtte: Impact on adherence and physiological outcomes Respirology (2014) May;19(4):596-603.