Forbedre overlevelse for KOLS ved bruk av NPPV
Forbedre overlevelse for KOLS ved bruk av NPPV
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Forskning > Forbedre overlevelse for KOLS ved bruk av NPPV

Forbedre overlevelse for KOLS ved bruk av NPPV

Et prospektivt, randomisert, kontrollert forsøk på NPPV (ikke-invasiv positivt trykk-ventilasjon) hos alvorlig stabil KOLS1

Thomas Köhnlein, Wolfram Windisch, Dieter Köhler, Anna Drabik, Jens Geiseler, Sylvia Hartl, Ortrud Karg, Gerhard Laier-Groeneveld, Stefano Nava, Bernd Schönhofer, Bernd Schucher, Karl Wegscheider, Carl P Criée, Tobias Welte

Innledning

Tidligere studier av effekten av ikke-invasiv positivt trykk-ventilasjon (NPPV) hos KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) har ikke demonstrert sterk dokumentasjon av forbedring av overlevelse.

Denne studien undersøkte effekten av langsiktig NPPV for å redusere hyperkapni og økt overlevelse.

Metoder

195 pasienter med alvorlig, stabil hyperkapnisk KOLS ble tilfeldig tilordnet til enten å fortsette standard behandling eller få ytterligere NPPV (ikke-invasiv positivt trykk-ventilasjon) i minst 12 måneder.

Primært endepunkt

Det primære endepunktet var 1-års dødelighet av alle årsaker.

Sekundære endepunkt

Sekundære endepunkt var arterielt oksygentrykk (PaO2), arteriell oksygensaturasjon (SaO2), pH, bikarbonat (HCO3), forsert vital kapasitet (FVC), forsert ekspiratorisk volum på ett sekund (FEV1), reservevolum / total lungekapasitet, seks-minutts gangdistanse og tre helserelaterte livskvalitetsoppsummeringstiltak.

Resultater

Primært endepunkt: dødelighet, alle årsaker

67 % av pasienter i kontrollgruppen og 88 % av pasienter i intervensjonsgruppen var fremdeles i live 1 år etter randomisering.

Sekundære endepunkter:

Kontinuerlig 1-årig NPPV-behandling (ikke-invasiv positivt trykk-ventilasjon) var forbundet med betydelige forbedringer innen PaO2, pH, bikarbonat-FEV1 og helserelatert livskvalitet.

Forfatterne kommenterte:

Så vidt vi vet, bringer dette forsøket for første gang sterk støttende dokumentasjon til NPPV (ikke-invasiv positivt trykk-ventilasjon) at når den brukes målrettet for å kraftig redusere PaCO"2 (redusere baseline-PaCO<2 etter ≥ 20 % eller oppnå PaCO2 6,5 kPa [48,1 mm Hg]) forbedrer langvarig overlevelse."

Referanse

  1. Kohnlein T, et al. Ikke-invasiv positivt trykk-ventilering for behandling av alvorlig stabil kronisk obstruktiv lungesykdom: et prospektivt, randomisert, kontrollert klinisk flersenterforsøk. Lancet Respir Med 2014 Sep;2(9):698-705.