Hjemmeventilasjon senker risikoen ved KOLS (Cheung 2010)
Hjemmeventilasjon senker risikoen ved KOLS (Cheung 2010)
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Forskning > Hjemmeventilasjon senker risikoen ved KOLS (Cheung 2010)

Hjemmeventilasjon senker risikoen ved KOLS

En prøvestudie av ikke-invasiv hjemmeventilasjon etter acidose-respirasjonssvikt ved kronisk obstruktiv lungesykdom. 1

Cheung AP, Chan VL, Liong JT, Lam JY,Leung WS, Lin A, Chu CM.

Bakgrunn

Pasienter med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) som overlever et tilfelle av akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt (AHRF) etter behandling med ikke-invasiv ventilasjon (NIV) har stor risiko for gjentatt AHRF.

Hypotesen vår var at fortsettelse av ikke-invasiv behandling hjemme hos pasienter ville redusere sannsynligheten for gjentatt AHRF. 

Metode

En kontrollert prospektiv randomisert pilotstudie ble utarbeidet for å sammenligne fortsettelse av aktiv NIV hjemme og CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk) 5 cm H2O (kontroller) hos KOLS-pasienter som har overlevd en episode av AHRF behandlet med akutt NIV. Pasienter med betydelig obstruktiv søvnapné, AHRF ikke forårsaket av KOLS, alvorlige psykososiale omstendigheter og alvorlige komorbiditeter ble ekskludert. Hovedendepunktet var gjentatt AHRF som krevde akutt NIV, intubering eller som medførte død det første året. 

Resultater

Tjuetre pasienter ble randomisert for å motta NIV hjemme og 24 fikk CPAP. Det var ingen betydelig forskjell i baseline-kjennetegn mellom de to studiegruppene. Andelen av pasienter som utvikler gjentatt AHRF i NIV- og CPAP-gruppene var henholdsvis 38,5 % og 60,2 % etter 1 år (P = 0,039). Henholdsvis fire og åtte pasienter ble trukket fra CPAP- og NIV-gruppene før enden av den forhåndsdefinerte studievarigheten. 

Konklusjon

Hos utvalgte KOLS-pasienter med AHRF behandlet med akutt NIV, er fortsettelse av NIV hjemme forbundet med lavere risiko for gjentatt alvorlig KOLS-eksaserbasjon med AHRF sammenlignet med CPAP.

Referanse

  1. Vital FM et al. En prøvestudie av ikke-invasiv hjemmeventilasjon etter acidose-respirasjonssvikt ved kronisk obstruktiv lungesykdom. Int J Tuberc Lung Dis. 2010;110(5):605-10.

Reprinted with permission of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Copyright © The Union.