Sammenligning av S/T-modus med iVAPS-modus for en KOLS-pasient (ResMed-kasusstudie)
Sammenligning av S/T-modus med iVAPS-modus for en KOLS-pasient (ResMed-kasusstudie)
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Forskning > Sammenligning av S/T-modus med iVAPS-modus for en KOLS-pasient (ResMed-kasusstudie)

Sammenligning av S/T-modus med iVAPS-modus for en KOLS-pasient1

En kasusstudie

Hideki Ishihara, Director of the Department of Respiratory Medicine and Intensive Care Osaka Prefectural Medical Centre for Respiratory and Allergic Diseases, Japan.

Pasienthistorikk

 • Åttitre år gammel mann med KOLS.
 • Åtte år med ikke-invasiv ventilasjonsbehandling (med Mirage QuattroTM-maske) for å behandle hypoventilasjon, i tillegg til langvarig oksygenbehandling.
 • Det ble observert nattlig desaturasjon, så pasienten ble lagt inn på nytt for å justere ventilasjonsinnstillingene.

Utfordringer med innledende behandling:

 • Pasienten rapporterte ubehag og følte at luften ble presset inn til tross for behov for å puste ut.
 • Han hadde også ubehag med å sovne.
 • ResScan viser tidvis lekkasje.
 • Til tross for disse innstillingene ble desaturasjon påvist under REM-søvn.
 • Følgelig var det behov for å forbedre desaturasjonen samtidig som det ble gjort noe med pasientens komfort.

Gå over til iVAPS-modus

Grunnlag for innstillinger

 • Det alveolære ventilasjonsmålvolumet ble beregnet til 5,1 l/min ved bruk av tidalvolum målt i S/T-modus og bruk av Va-kalkulator.
 • Min PS was kept at the default of 2 cm H2O. Max PS was set to IPAP from S/T mode plus 1 cm HO.
 • Samlet sett var det en forbedring i flere parametere, som vist i figurene nedenfor.
 • I iVAPS-modus var det økt spontan pusting og alveolær målventilasjon ble oppnådd.
 • Pasienten klagde ikke lenger på høyt trykk under soving. På grunn av bedret komfort, var det bedre behandlingscompliance.
 • Mer spontan trigging og cycling.

Begrensninger

 • Det anbefales å stille iBR til pasientens spontane respirasjonsfrekvens (dvs. 16 bpm) og evaluere Ti maks på nytt.
 • SpO2 ble ikke normalisert til tross for at trykket nådde Maks PS. Følgelig skal det vurderes å øke Maks PS og EPAP.

Konklusjoner

 • KOLS-pasient som hadde nattlige desaturasjoner ble behandlet med både S/T-modus og iVAPS-modus.
 • iVAPS-modus forbedret pasientkomforten og ventilasjonen.
 • Det må imidlertid utvises varsomhet ved justering av innstillinger fra S/T-modus til iVAPS-modus.
 • Ved å optimalisere innstillinger, forventes det å oppnå normalisert gassutveksling hos denne pasienten.

Referanse

 1. Tilpasset fra: Teijin Pharma Limited