Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon for KOLS på sykehuset og hjemme (ResMed)
Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon for KOLS på sykehuset og hjemme (ResMed)
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Forskning > Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon for KOLS på sykehuset og hjemme (ResMed)

Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon for KOLS på sykehuset og hjemme

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en ledende årsak til sykelighet og dødelighet verden over, som plasserer en stor økonomisk byrde på helsevesener.

Emfysem og kronisk bronkitt er to primære KOLS-lidelser. Pasienter med KOLS står overfor betydelige fysiologiske endringer som går alvorlig ut over respirasjonssystemet, og derved livet deres.

Det anslås at globalt er det for tiden 65 millioner mennesker diagnostisert med moderat til alvorlig KOLS1, og forskning viser at det sannsynligvis er ytterligere 12 millioner udiagnostiserte KOLS-pasienter2.  KOLS forårsaket til sammen USDF 49,9 milliarder i direkte og indirekte kostnader for det amerikanske helsesystemet i 20103. Omtrent 75 % av kostnadene er forbundet med eksaserbasjoner.4

Medicare-data viser oss at 20,2 % av disse KOLS-pasientene legges inn igjen på sykehus innen 30 dager etter utskriving fra sykehus. Dette har fanget oppmerksomheten til de som utarbeider politikk og reguleringer samt de amerikanske føderale myndighetene, med fokus på forbedring av behandling og håndtering av disse pasientene.5

I EU er den samlede direktekostnaden av respirasjonssykdom anslått til ca. 6 % av det totale helsebudsjettet, der KOLS står for 56 % (EUR 38,6 milliarder) av denne kostnaden.1,6

I henhold til WHO anslås de samlede dødsfallene fra KOLS å øke med mer enn 30 % i løpet av de neste 10 årene.1 Anslag viser at innen 2030, kommer KOLS til å bli den tredje største dødsårsaken i verden.1

Det finnes mange behandlingsalternativer for KOLS, og ett av dem er ikke-invasiv ventilasjon (NIV). Ikke-invasiv ventilasjon er veletablert som en effektiv behandling for pasienter som er innlagt på sykehus med akutte eksaserbasjoner av hyperkapnisk KOLS. Rutinemessig langtidsbruk av ikke-invasiv ventilering i hjemmet for KOLS-pasienter har ikke blitt fastsatt som standardbehandlingen. Den har imidlertid vist seg å være vellykket hos KOLS-pasienter med hyperkapni på dagtid.7

Den store byrden som KOLS er på pasienter og de globale helsesystemene, får alle til å se etter en løsning. ResMed arbeider med lungespesialister, helsesystemer og betalingsansvarlige for å øke bevisstheten om ikke-invasiv behandling som en effektiv behandlingsløsning for hyperkapnisk KOLS.

Referanser

  1. http://www.who.int/respiratory/copd/burden/nn/. Accessed 16/Feb/2015.
  2. National Heart, Lung and Blood Institute, COPD Learn More Breathe Better®. National Heart, Lung and Blood Institute, COPD Learn More Breathe Better®. http://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/copd/. Accessed 16/02/15.Accessed 16/02/15. http://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/copd/
  3. American Lung Association, State of Lung Disease in Diverse Communities 2010. Tilgang den 16. feb 2015.
  4. ATS/ERS Standards for the diagnosis and management of patients with COPD 2004. Tilgang den 16. feb 2015.
  5. Shah T, et al. Understanding Why COPD Patients Get Readmitted: A Large National Study to Delineate the Medicare Population for the Readmissions Penalty Expansion. Chest. 2014 Dec 24. doi: 10.1378/chest.14-2181. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25539483
  6. Global Strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2015. www.goldcopd.org .Accessed 16/Feb/2015. http://www.goldcopd.org
  7. Köhnlein T, et al. Ikke-invasiv positivt trykk-ventilering for behandling av alvorlig stabil kronisk obstruktiv lungesykdom: et prospektivt, randomisert, kontrollert klinisk flersenterforsøk. Lancet Respir Med. 2014 Sep;2(9):698-705. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25066329