Forskning
Forskning

Ventilasjonsforskning

Gjennom sitt tette samarbeid med det globale medisinske miljøet, satser ResMed på støtte for pågående forskning om rollen til mekanisk ventilasjon i å forbedre helsetilstander hos sykehuspasienter med respirasjonslidelser.

Få tilgang til nyere og relevant klinisk forskning på respirasjonsbehandling.

Fordelene med ikke-invasiv ventilasjon for KOLS på sykehuset og hjemme

NIV hjelper pasienter med KOLS og hyperkapni på sykehuset og hjemme.

Les mer

iVAPS kontra standard ikke-invasiv ventilasjon

En studie som sammenligner standard ikke-invasiv ventilasjon med autotitrerende ikke-invasiv ventilasjon

Les mer

Å identifisere KOLS-eksaserbasjoner tidlig

Det å overvåke respirasjonsfrekvensen hjemme kan legge til rette for tidlig inngripen for KOLS-pasienter som opplever eksaserbasjoner.

Les mer

Forbedre overlevelse for KOLS ved bruk av NPPV

Forbedring av overlevelse hos pasienter med KOLS ved hjelp av ikke-invasiv ventilasjon over lang tid.

Les mer

Hjemmeventilasjon senker risikoen ved KOLS

Senk risikoen for acidoserespirasjonssvikt med ikke-invasiv ventilasjon i hjemmet.

Les mer

Sammenligning av S/T-modus med iVAPS-modus for en KOLS-pasient1

Kasusstudie av en eldre KOLS-pasient som byttet fra ST-modus til iVAPS

Les mer

NIV-innledningsprotokoll

Hvordan innlede NIV for pasienter med kronisk respirasjonsinsuffisiens eller svikt.

Les mer

Gjentatte eksaserbasjoner ved KOLS

Gjentatte acidose-eksaserbasjoner ved KOLS. En økonomisk analyse av hjemmebehandling.

Les mer

Referanser

  1. Tilpasset fra: Teijin Pharma Limited