Forskning på peri-operativ behandling hos ResMed

Hos ResMed er vi opptatt av alt som er forbundet med søvn- og respirasjonslidelser. Det er grunnen til at vi støtter og aktivt engasjerer oss i forskningsinitiativer knyttet til peri-operativ behandling.

ResMed samarbeider med anestesiologer, intensivleger, kirurger og tilknyttede fagfolk for å studere obstruktiv søvnapné (OSA) innenfor peri-operativ behandling. ResMed sponset studien som utviklet og godkjente spørreskjemaet STOP-BANG som er et screeningverktøy for identifisering av OSA hos kirurgipasienter.1

Dr. Peter Farrell, stifter av og styreformann i ResMed, er medlem av Society of Anaesthesia and Sleep Medicine (SASM), en forening som tilstreber å utvikle standardene for behandling av kliniske problemstillinger innenfor anestesiologi og søvnmedisin. SASM har som endelig mål å evaluere den peri-operative behandlingen av søvnapné, og å fremme tverrfaglig kommunikasjon, opplæring og forskning på områder som anestesi og søvn har til fellles. Hvis du vil ha mer informasjon om SASM, gå til det dedikerte nettstedet. 

Referanser

  • 01

    Chung, F., et al., STOP questionnaire: a tool to screen patients for obstructive sleep apnea. Anesthesiology, 2008. 108(5): p. 812-21.

Mer forskning