Peri-operativ behandling | ResMed
Peri-operativ behandling

Forskning på peri-operativ behandling hos ResMed

Hos ResMed er vi opptatt av alt som er forbundet med søvn- og respirasjonslidelser. Det er grunnen til at vi støtter og aktivt engasjerer oss i forskningsinitiativer knyttet til peri-operativ behandling.

ResMed samarbeider med anestesiologer, intensivleger, kirurger og tilknyttede fagfolk for å studere obstruktiv søvnapné (OSA) innenfor peri-operativ behandling. ResMed sponset studien som utviklet og godkjente spørreskjemaet STOP-BANG som er et screeningverktøy for identifisering av OSA hos kirurgipasienter.1

Dr. Peter Farrell, stifter av og styreformann i ResMed, er medlem av Society of Anaesthesia and Sleep Medicine (SASM), en forening som tilstreber å utvikle standardene for behandling av kliniske problemstillinger innenfor anestesiologi og søvnmedisin. SASM har som endelig mål å evaluere den peri-operative behandlingen av søvnapné, og å fremme tverrfaglig kommunikasjon, opplæring og forskning på områder som anestesi og søvn har til fellles. Hvis du vil ha mer informasjon om SASM, gå til det dedikerte nettstedet. 

Referanser

  1. Chung, F., et al., STOP questionnaire: a tool to screen patients for obstructive sleep apnea. Anesthesiology, 2008. 108(5): p. 812-21.