Annen forskning | ResMed
Annen forskning

Annen forskning hos ResMed

Hos ResMed forplikter vi oss til å hjelpe pasienter med søvn- og respirasjonslidelser. Det er grunnen til at vi støtter og engasjerer oss aktivt i forskningsinitiativer på kliniske områder forbundet med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

U-Sleep

Vi støtter for tiden forsøk som undersøker U-Sleep-teknologien som har til hensikt å forbedre pasientcompliance med PAP-behandling (positivt luftveistrykk). Dette forsøket kan også fastslå hvorvidt U-Sleep-teknologien er kostnadseffektiv.  140 forsøkspersoner er påmeldt i dette forsøket hvor forventet publisering var slutten av 2014. 

Med Orcades-forsøket evaluerer vi den langsiktige effektiviteten til spesialtilpassede søvnapnéskinner (CadCam, Narval CCTM), i en periode på 5 år. Narval CC brukes ofte som alternativ behandling for obstruktiv søvnapné, særlig hos pasienter som ikke har compliance med CPAP-behandling (kontinuerlig positivt luftveistrykk). 

Studien har vist at prosenten for behandlingssuksess (definert som ≥ 50 % reduksjon i AHI) er på 84 %, uavhengig av OSA-alvorlighet eller tidligere CPAP, mens AHI var <10/h hos 63,4 % av pasientene. 360 pasienter var påmeldt i studien.

ResMed Science Centre

ResMed Science Centre er et globalt virtuelt senter som består av leger og forskningseksperter verden rundt. ResMed Science Center er dedikert til å gjennomføre forskning av høy kvalitet.  

ResMed har er langvarig engasjement til førsteklasses klinisk behandling, sikret gjennom et sterkt partnerskap med globale kliniske miljøer, myndigheter og andre helsevesenorganisasjoner samt viktige opinionsledere. Med deres hjelp støtter ResMed og deltar aktivt i kunnskapsutvikling om søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og hver av de fem tilknyttede områdene for klinisk fokus.

Obstruktiv søvnapné (OSA), en av de viktigste formene for SDB, har betydelige forbindelser til mange av disse lidelsene. SDB-behandling har positive virkninger når det gjelder reduksjon av allmenne helsekostnader og forbedring av pasienthelse.

Satsingen vår på forskning og utdanning (FoU) får resultater. ResMed setter av omtrent 7 % av årlig omsetning til FoU.

Hvis du vil vite mer om ResMeds forskningsinitiativer på hvert av disse feltene, kan du besøke den dedikerte siden.

Hvis du vil motta månedlige litteraturanmeldelser av det nyeste av viktig klinisk litteratur om SDB og tilknyttede lidelser, registrer deg via e-post på ScienceCenter@resmed.com.

Du kan også lese eller laste ned ResMedica, ResMeds kliniske nyhetsbrev her. 

ResMed Foundation

Stiftelsen ResMed Foundation, ble stiftet i 2002 og bevilger rundt USD 1 million i finansiering i året til støtte for klinisk forskning forbundet med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. ResMed Foundation har til hensikt å øke bevisstheten om søvn og respirasjon blant leger og allmennheten forøvrig. Hvis du vil ha mer informasjon om ResMed Foundation og bevilgninger, se vårt dedikerte nettsted.