Diabetes | ResMed
Diabetes

Diabetesforskning hos ResMed

Hos ResMed bestreber vi oss på å gi et bredt omfang av behandling. Derfor støtter vi og er aktivt engasjert i forskningsinitiativer knyttet til diabetes type 2, som del av klinisk fokus forbundet med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Bli kjent med forskningsinitiativene knyttet til diabetes type 2 nedenfor.

GLYCOSA

ResMed gjennomfører en klinisk utprøving for å evaluere virkningen av behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) vedrørende glykemisk kontroll (kontroll av glukose i blodet) hos pasienter med diabetes type 2 og obstruktiv søvnapné (OSA). GLYCOSA er den største studien av sitt slag og den første randomiserte multisenterstudien som sammenligner CPAP-behandling med standard medisinsk behandling i behandlingen av pasienter med diabetes type 2 og OSA. 416 pasienter deltar i studien på tvers av flere sentre i USA og Australia med resultater forventet i andre del av 2014.

ROSA

ResMed sponser ROSA klinisk utprøving, en randomisert, kontrollert multisenterutprøving i Storbritannia med deltakere som er pasienter med diabetes type 2, diabetisk retinopati og OSA. Pasienter behandles deretter med CPAP for å fastslå om 12 måneder med behandling forbedrer synet deres.

ROSA-studien har som mål å ha 150 pasienter som deltakere.

Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kontakt:

Utprøvingskoordinator

Dr Ben Prudon:

07528 068251

ben.prudon@nuth.nhs.uk

Utprøvingsleder

Emma Hedley:

01865 225550

emma.hedley@ouh.nhs.uk

ROSA-forskningssykepleier

Joan Hughes:

0191 2231148

joan.hughes5@nuth.nhs.uk

Du finner klinisk litteratur om søvnapné og diabetes type 2 ved å se den dedikerte  ResMed-siden vår