KOLS | ResMed
KOLS

Forskning på KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) hos ResMed

Hos ResMed bestreber vi oss på å utvikle pasientekspertisen og -erfaringen vår. Med vårt program for forskning på kliniske områder knyttet til søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, tar vi sikte på å ytterligere utdype vår kunnskap om søvn og respiratoriske lidelser. Det er grunnen til at vi støtter, og er aktivt engasjerte i, forskningsinitiativer knyttet til KOLS.

ResMed støtter flere globale utprøvinger som utforsker sykdoms- og dødelighetsfordeler samt biomarkører, livskvalitet og andre resultater hos KOLS-pasienter behandlet med ikke-invasiv ventilasjon (NIV).

eCOPD er en av studiene som har til hensikt å evaluere langsiktig effektivitet og fordeler ved teleovervåkt NIV-behandling av KOLS-pasienter. Vi forventer å teste 80 pasienter med en ettårig oppfølging.

ResMed utfører også kliniske utprøvinger som evaluerer bruken av iVAPS-teknologi hos KOLS-pasienter, med flere studier med publisering i 2014.

Du finner klinisk litteratur om søvnapné og KOLS ved å se den dedikerte ResMed-siden vår.