Klinisk forskning på Narval CC | ResMed
Klinisk forskning på Narval CC™
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Forskning hos ResMed > Klinisk forskning på Narval CC™

Klinisk forskning på Narval CC™

Det finnes stadig mer klinisk forskning som viser effektiviteten og compliancenivået til søvnapnéskinner som behandling for obstruktiv søvnapné og snorking. Søvnapnéskinner forbedrer pasientens compliance og livskvalitet, og reduserer både snorking og apné-hypopnéindeks (AHI). Følgende kliniske forskningsrapporter viser resultatene som gjelder spesielt for ResMeds Narval CC™ søvnapnéskinne.

A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome (OSASH): the ORCADES study

Published in Sleep Med. doi: 10.1016/j.sleep.2015.05.020

Vecchierini MF, Attali V, Collet JM, d’Ortho MP, El Chater P, Kerbrat JB, Leger D, Monaca C, Monteyrol PJ, Morin L, Mullens E, Pigearias B, Meurice JC for the ORCADES investigator

 • En fem år lang multisenterstudie med 369 pasienter.
 • Hensikten er å i fremtiden kunne fastslå den langsiktige effekten og toleransen for to skreddersydde Narval CC søvnapnéskinner for OSAHS-pasienter.
 • Tre til seks måneders data rapporteres i studien

Viktige resultater:

 • 79 % lyktes med å redusere AHI med ≥50 %
 • 66 % oppnådde full suksess (AHI < 10/time))
 • 89 % sluttet å snorke høylytt
 • Pasientene brukte Narval CC i gjennomsnitt 6,7 timer per natt og 6,7 netter i uken.

 

Efficacy and compliance of mandibular repositioning device in obstructive sleep apnoea syndrome under a patient-driven protocol of care

Published in Sleep Med 2008;9(7):762-9

Vecchierini MF, Léger D, Laaban JP, Putterman G, Figueredo M, Levy J, Vacher C, Monteyrol PJ, Philip P.

 • 40 pasienter – 10 med alvorlig OSA (AHI ≥ 30) og 30 med moderat (AHI 15 to 30) – innskrevet på 4 søvnsentre. 35 fullførte studien

Viktige resultater:

 • Samlet AHI redusert med 51 %
 • Narval CC viste et høyt compliancenivå (86 %)

 

Impact on temporomandibular joint (TMJ) of two mandibular advancement device designs

Published in ITBM-RBM 2006;27(5-6):223-237. DOI: 10.1016/j.rbmet.2007.01.004

Cheze L and Navailles B

 • Utformet for å sammenligne traksjonsbaserte og kompresjonsbaserte skinner, med kjeven i en 10 mm fremskutt posisjon.

Viktige resultater:

 • Resultatene kan tyde på en forbedret bivirknings- og complianceprofil i klinisk praksis for traksjonsbaserte, sammenlignet med kompresjonsbaserte skinner.
 • 10 % mindre press på kjeveleddet

 

First-line treatment of obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) by custom-made mandibular advancement appliance: medium-term results. Prospective study by the General Hospital Pneumologists College (CPHG)

Published in Rev Pneumol Clin 2010;66(5):284-92

Geraads A, d’Athis P, Lerousseau L, Larzul JJ, Bénichou M, Guyonnaud C, Figueredo M, Steinbauer J, Bedicam JM, Martin F, Just N, Gonzalez G, Devin E, Veyer AS

 • En prospektiv ettårs multisenterstudie (13 alminnelige sykehus) mellom juni 2006 og desember 2007, som omfatter 129 pasienter
 • Målet er å vise effekten og toleransen til denne generasjonen med søvnapnéskinner som førstelinjebehandling, selv i alvorlige tilfeller av OSA

Viktige resultater:

 • Samlet AHI redusert med 56%
 • Epworths søvnighetsskala redusert med 38 %

 

18 month assessment of 54 patients referred for treatment of anti-social snoring (AHI ≤ 30/hr) with a custom mandibular repositioning device

Published in Sleep Med 2011;12 (Suppl 1):S103

Dr. Roy Dookun, Private Dental Practice, United Kingdom

 • Målet er å evaluere en reduksjon av snorking, i tillegg til effekten på OSA-relaterte symptomer, behandlingscompliance og bivirkninger
 • 39 pasienter fullførte hele protokollen. De rapporterte dataene dekker 18 måneder

Viktige resultater

 • Narval CC viste et høyt compliancenivå på 82 %
 • Narval CC reduserte total TSS*-målt snorking med hele 84 %

Last ned brosjyren for mer informasjon om denne kliniske forskningen.

*Thornton snoring scale.