Forskning hos ResMed

Hos ResMed har vi nyskapning og endring av liv, ett pust om gangen som formålsparagraf. Derfor støtter vi og engasjerer oss aktivt i forskningsinitiativer innen fem tilknyttede områder av klinisk fokus forbundet med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Se på videoen for å bli kjent med ResMeds forsknings- og utviklingsinitiativer innenfor de fem områdene med klinisk fokus.

KOLS

Obstruktiv søvnapné (OSA) og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) forekommer ofte samtidig hos en pasient. Finn ut mer om overlappende syndromer på vår forskningsinitiativside.

Helse og sikkerhet i arbeidslivet

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter og engasjerer oss aktivt i forskningsinitiativer knyttet til helse og sikkerhet i arbeidslivet.

Peri-operativ behandling

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter, og engasjerer oss aktivt i, forskningsinitiativer knyttet til peri-operativ behandling.

Annen forskning

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter, og engasjerer oss aktivt i, forskningsinitiativer relatert til søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Diabetes

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter og er aktivt engasjerte i forskningsinitiativer relatert til type 2-diabetes.

Cardiology research at ResMed

ResMed is dedicated to innovating and changing lives. We support and actively engage in research initiatives related to cardiology.

Kliniske resultater for Narval CC – ORCADES-studien

Effekten og compliance for Narval CC™ MRD ble analysert i ORCADES, den største pågående multisenterstudien av pasienter med OSAHS, behandlet med en individuelt tilpasset MRD.