Farrell-favoritter | ResMed
Farrell-favoritter
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Farrell-favoritter

Farrells historiske milepæler

Dr. Peter Farrell, ResMeds stifter og styreformann, identifiserer viktige forskningsresultater som i dag former søvnmedisinfeltet.

Dr. Peter C. Farrell PhD, DSc, AM fullførte studier ved University of Sydney, Massachusetts Institute of Technology, University of Washington, Seattle og University of New South Wales. Mer om Peter.

Historiske milepæler

  • Opprettelse av en søvnlidelsesklinikk på Stanford University med aksept av søvnapnésyndromer som medisinsk lidelse

    Guilleminault C, Tilkian A, and Dement W. The sleep apnea syndromes. Annual Reviews 1976 465-484
  • Fremtidig utvikling

    Farrell P. The future of sleep medicine and the business of Sleep. Sleep Breath 2006;10:111-114

Diagnose

Screening med spørreskjema

Hjemmediagnose

Dødelighet fra alle årsaker

Hjerte- og karsykdom

Generelt

 Dødelighet

 Hypertensjon

 Legemiddelresistent hypertensjon

 Arterier

Arytmi

 Slag

Kvinner og OSA

Metabolsk syndrom

Diabetes

Perioperativ behandling

Kreft

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Nattlig vannlating

2002/165 1217-1239

Diverse