Farrell-favoritter | ResMed
Farrell-favoritter
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Farrell-favoritter

Farrells historiske milepæler

Dr. Peter Farrell, ResMeds stifter og styreformann, identifiserer viktige forskningsresultater som i dag former søvnmedisinfeltet.

Dr. Peter C. Farrell PhD, DSc, AM fullførte studier ved University of Sydney, Massachusetts Institute of Technology, University of Washington, Seattle og University of New South Wales. Mer om Peter.

Historiske milepæler

 • Opprettelse av en søvnlidelsesklinikk på Stanford University med aksept av søvnapnésyndromer som medisinsk lidelse

  Guilleminault C, Tilkian A, and Dement W. The sleep apnea syndromes. Annual Reviews 1976 465-484
 • Fremtidig utvikling

  Farrell P. The future of sleep medicine and the business of Sleep. Sleep Breath 2006;10:111-114

Diagnose

Screening med spørreskjema

Hjemmediagnose

Dødelighet fra alle årsaker

Hjerte- og karsykdom

Generelt

 • Om bruken av CPAP kontra tilleggsoksygen i behandling av pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA)
  • Gottlieb DJ, Punjabi NM, Mehra R, Patel SR, Quan SF, M.D., Babineau DC, Tracy RP, Rueschman M, Blumenthal RS, Eldrin F. Lewis EF, Bhatt DL, Redline S. CPAP versus Oxygen in Obstructive Sleep ApneaN Engl J Med 2014; 370:2276–2285 12. juni 2014
 • CPAP-behandling kan reversere systoliske og diastoliske abnormiteter hos de som lider av OSA så tidlig som etter behandling i 3 måneder
  • Colish J, Walker J, Elmayergi N, Almutairi S, Alharbi F, Lytwyn M, Francis A, Bohonis S, Zeglinski M, Kirkpatrick I, Sharma S, Jassal D. Obstructive sleep apnea: Effects of continuous positive airway pressure on cardiac remodeling as assessed by cardiac biomarkers, echocardiography, and cardiac MRI. Chest 2012 141(3):674–81
 • Komorbiditet for OSA og hjerte- og karsykdom antyder OSA som et nytt mål for reduksjon av risiko

 Dødelighet

 Hypertensjon

 Legemiddelresistent hypertensjon

 Arterier

Arytmi

 Slag

Kvinner og OSA

Metabolsk syndrom

Diabetes

Perioperativ behandling

Kreft

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Nattlig vannlating

2002/165 1217-1239

Diverse