Kurs og opplæring | ResMed
Kurs og opplæring
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kurs > Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Vi gir grundig og god opplæring til alle våre kunder i Norge. Alle kundene får opplæring på brukerstedet ved leveranse og de vil få tett og god oppfølging. Opplæringen vil være en god blanding av daglig oppfølging, kurs, seminarer og e-læring.  Vi har høy kvalitet på innholdet og hyppig frekvens på kurs og annen opplæring.

Rollen til produktspesialistene våre er å støtte deg i den kliniske praksisen din gjennom utdanning, opplæring og klinisk støtte. Oppgaven deres er å gi deg råd om nåværende klinisk praksis og riktig produktanvendelse samt å gi anbefalinger for bedre resultater for deg og pasientene dine.

Alle produktspesialistene våre er eksperter på feltene søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) og/eller invasiv og ikke-invasiv ventilasjon, herunder prosedyrer for screening og diagnostisering, igangsetting av behandling samt overvåkning og oppfølging. Produktspesialistene er tilgjengelig som en ressurs for alle kundene våre.

  • Opplæring under bruk. Gjennomføring av produktspesifikk opplæring under bruk inkluderer relevante fysiologiske og kliniske anvendelser.
  • Rådgiving om klinisk praksis. Drøfting av kliniske protokoller og praksiser basert på aktuell forskning og artikler for å assistere deg i å utarbeide dine egne protokoller.
  • Produktanvendelse. Rådgivning om produktanvendelser for å sikre best tilpasning både for pasienten og praksisen din.