Søvnrelaterte trafikk- og yrkesulykker

I henhold til publisert forskning har de som lider av obstruktiv søvnapné (OSA), en betydelig økt risiko for ulykker med kjøretøy (fra fire til seks ganger).1,2,3

Det anslås at det hvert år i USA er 310.000 søvnapnérelaterte kollisjoner som forårsaker:

  • 1400 dødsfall4
  • USD 15,9 milliarder i kollisjonskostnader4

Ikke nok med det, farene ved å kjøre i søvnig tilstand kan være like farlig som å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.5,6

Noen studier har vist at de som lider av OSA er farligere enn fulle sjåfører.7 Den økte risikoen for kollisjoner på grunn av OSA reduseres imidlertid når pasienter behandles med CPAP.8,9

OSA er kjent for å svekke våkenhet og oppmerksomhet, visuell og verbal langtidshukommelse, konstruksjonsevner og særlige evner, og påvirker kognitiv funksjon. Dette kan potensielt gi alvorlige produksjonstap herunder for tidlig utgang av arbeidsstyrken, høy grad av fravær, lavere produktivitet, vansker med konsentrasjon og utføring av monotone oppgaver, så vel som høyere frekvens av arbeidsplassulykker10,11. Faktisk har de som lider av OSA to ganger så stor risiko for arbeidsplassulykker.12

Referanser

Flere artikler

Fedme og søvnapné er sterkt forekommende hos sykelig overvektige pasienter og er forbundet med ...

Endringer i søvnfasen, vekt, kroppsstilling og andre faktorer kan endre luftveistrykket for en ...