Trafikkulykker | ResMed
Trafikkulykker

Søvnrelaterte trafikk- og yrkesulykker

I henhold til publisert forskning har de som lider av obstruktiv søvnapné (OSA), en betydelig økt risiko for ulykker med kjøretøy (fra fire til seks ganger).1,2,3

Det anslås at det hvert år i USA er 310.000 søvnapnérelaterte kollisjoner som forårsaker:

 • 1400 dødsfall4
 • USD 15,9 milliarder i kollisjonskostnader4

Ikke nok med det, farene ved å kjøre i søvnig tilstand kan være like farlig som å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.5,6

Noen studier har vist at de som lider av OSA er farligere enn fulle sjåfører.7 Den økte risikoen for kollisjoner på grunn av OSA reduseres imidlertid når pasienter behandles med CPAP.8,9

OSA er kjent for å svekke våkenhet og oppmerksomhet, visuell og verbal langtidshukommelse, konstruksjonsevner og særlige evner, og påvirker kognitiv funksjon. Dette kan potensielt gi alvorlige produksjonstap herunder for tidlig utgang av arbeidsstyrken, høy grad av fravær, lavere produktivitet, vansker med konsentrasjon og utføring av monotone oppgaver, så vel som høyere frekvens av arbeidsplassulykker10,11. Faktisk har de som lider av OSA to ganger så stor risiko for arbeidsplassulykker.12

Referanser

 1. Young T, Blustein J, Finn L, Palta M. Sleep-disordered breathing and motor vehicle accidents in a population-based sample of employed adults. Sleep 1997;20(8):608-13.
 2. Teran-Santos J, Jimenez-Gomez A, Cordero-Guevara J. The association between sleep apnea and the risk of traffic accidents. N Engl J Med 1999;340(11);847-51.
 3. Horstmann S, Hess CW, Bassetti C, Gugger M, Mathis J. Sleepiness-related accidents in sleep apnea patients. Sleep 2000;23;383-89.
 4. Sassani A, Findley LJ, Kryger M, Goldlust E, George C, Davidson TM. Reducing motor-vehicle collisions, costs, and fatalities by treating obstructive sleep apnea syndrome. Sleep 2004;27(3):453-8.
 5. Powell NB, Schechtman KB, Riley RW, Li K, Troell R, Guilleminault C. The road to danger: the comparative risks of driving while sleepy. Laryngoscope 2001;111(5):887-93.
 6. Hack MA, Choi SJ, Vijayapalan P, Davies RJ, Stradling JR. Comparison of the effects of sleep deprivation, alcohol and obstructive sleep apnoea (OSA) on simulated steering performance. Respir Med 2001;95(7):594-601.
 7. George CF, Boudreau AC, Smiley A. Simulated driving performance in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1996;154(1):175-81.
 8. George CF. Reduction in motor vehicle collisions following treatment of sleep apnoea with nasal CPAP. Thorax 2001;56(7):508-12.
 9. Findley L, Smith C, Hooper J, Dineen M, Suratt PM. Treatment with nasal CPAP decreases automobile accidents in patients with sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2000;161: 857-9.
 10. Bucks, R.S., M. Olaithe, and P. Eastwood, Neurocognitive function in obstructive sleep apnoea: a meta-review. Respirology, 2013. 18(1): p. 61-70.
 11. Accattoli, M.P., et al., [Occupational accidents, work performance and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)]. G Ital Med Lav Ergon, 2008. 30(3): p. 297-303.
 12. Ulfberg J, Carter N, Edling C. Sleep-disordered breathing and occupational accidents. Scand J Work Environ Health 2000;26(3):237-42.