SDB og positivt luftveistrykk | ResMed
SDB og positivt luftveistrykk
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kliniske faginnlegg > Søvn > SDB og positivt luftveistrykk

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og positivt luftveistrykk

Ubehandlet OSA er forbundet med en rekke hjerte- og karkomplikasjoner, herunder hypertensjon, koronar hjertesykdom, hjertesvikt, hjertearytmi, slag og til og med død.1 I tillegg til sykelighet og dødelighet forbundet med hjerte- og karsykdom, er ubehandlet OSA forbundet med flere andre negative virkninger, inkludert overdreven søvnighet på dagtid, redusert kognitiv funksjon (f.eks. våkenhet, motorisk funksjon, hukommelse) og dårlig livskvalitet.2

CPAP ble først beskrevet av professor Colin Sullivan i 1981. Professor Sullivan behandlet fem pasienter med alvorlig OSA med CPAP tilført neseborene gjennom slanger og maske. CPAP fungerer som en trykkluftssplint som forhindrer at luftveiene kollapser under søvn. Det anses for å være en sikker, ikke-invasiv, svært effektiv behandling av OSA.3

CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk) brukes nå jevnt over og er kjent som den gullstandarden for behandling av OSA. Den er dokumentert å redusere risikoen for dødelige og ikke-dødelige hjerte- og karhendelser og reduserer dødeligheten sammenlignet med ubehandlet OSA4-6. Hos pasienter som er compliant, har CPAP-behandling også vist seg i betydelig grad å forbedre symptomer forbundet med OSA, som overdreven søvnighet på dagtid, kognitiv funksjon og redusert livskvalitet. 7,8

Referanser

  1. Shahar E, Whitney CW, Redline S, et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. American journal of respiratory and critical care medicine 2001;163:19-25.
  2. Engleman HM, Douglas NJ. Søvn. 4 Sleepiness, cognitive function, and quality of life in obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax 2004;59:618-22.
  3. Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M, Eves L. Reversal of obstructive sleep apnoea by continuous positive airway pressure applied through the nares. Lancet 1981;1:862-5.
  4. Buchner NJ, Sanner BM, Borgel J, Rump LC (2007) Continuous positive airway pressure treatment of mild to moderate obstructive sleep apnea reduces cardiovascular risk. Am J Respir Crit Care Med 176(12):1274–1280.
  5. Campos-Rodriguez F, Pena-Grinan N, Reyes-Nunez N, De la Cruz-Moron I, Perez-Ronchel J, De la Vega-Gallardo F, Fernandez-Palacin A (2005) Mortality in obstructive sleep ap- nea–hypopnea patients treated with positive airway pressure. Chest 128(2):624–633.
  6. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AG (2005) Long- term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea–hypopnoea with or without treatment with continuous pos- itive airway pressure: an observational study. Lancet 365 (9464):1046–1053.
  7. Avlonitou E, Kapsimalis F, Varouchakis G, Vardavas CI, Behrakis P (2011) Adherence to CPAP therapy improves quality of life and reduces symptoms among obstructive sleep apnea syndrome patients. Sleep Breath.
  8. Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH, White J, Wright J, Cates CJ. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. The Cochrane database of systematic reviews 2006:Cd001106.