Screening og diagnostisering for OSA (ApneaLink) | ResMed
Screening og diagnostisering for OSA (ApneaLink)
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kliniske faginnlegg > Søvn > Screening og diagnostisering for OSA (ApneaLink)

Screening og diagnostisering for obstruktiv søvnapné (OSA)

ResMed satser på å legge til rette for screening av obstruktiv søvnapné (OSA) i hjemmet og i forskjellige behandlingsmiljøer.

Screeningprosessen på tre trinn er nyskapende og enkel:

Apparatene våre for screening og diagnostisering av innbefatter det siste av teknologi. Søvnstudier, også kalt polysomnografier (PSG), overvåker søvn, respirasjon, hjerterytme, snorking, bevegelse av armer og ben og kroppsstilling.1 Siden PSG er arbeidskrevende, tidkrevende og kostbar med begrenset tilgjengelighet2, tilbyr ResMed effektive apparater som komfortabelt kan brukes fra pasientens hjem.

Ett av de førsteklasses verktøyene for hjemmediagnostisering er ApneaLink™ Air, et kompakt og lett apparat for hjemmesøvntesting som kan registrere opptil fem kanaler med informasjon – respirasjonsforsøk, puls, oksygenmetning, neseflow og snorking. ApneaLink-programvare muliggjør analyse av AHI, oksymetri, snorking og flow begrensing. Data analyseres automatisk og brukeren gis en rapport. Videre er ApneaLink Air kompatibel med AirViewTM, en omfattende diagnostisk programvareløsning for søvnlaboratorier.

ApneaLink-teknologien er validert i 19 kliniske studier verden over. 17 av dem sammenlignet det med samtidig PSG. Disse studiene viser en samlet følsomhet på 89 % og samlet spesifisitet på 75 % ved hjelp av cut-off-verdien AHI=5/h. Høy diagnostisk nøyaktighet ble oppnådd for cut-off-verdien AHI=10/h (samlet følsomhet på 89 %, samlet spesifisitet på 89 %). Høy diagnostisk nøyaktighet ble også oppnådd for cut-off-verdien AHI=15/h (samlet følsomhet på 88 %, samlet spesifisitet på 91 %).

Én studie inkluderte et tilstrekkelig antall pasienter med sentral søvnapné av typen CSR6. Forfatterne konkluderte med at ApneaLink utstyrt med en screeningklassifikator for CSR kunne påvise denne typen søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) med høy diagnostisk nøyaktighet.

ApneaLink er i tillegg brukt i 5 OSA-prevalensstudier, og som OSA-screeningverktøy i 6 studier. Siden ApneaLink er lett å håndtere, og relativt enkel, er det et godt apparat for screening av store befolkninger på kort tid. ApneaLink er brukt for diabetes 3,4,5hjertesvikt -og lungerehabiliteringspasienter.6

Finn ut mer om ApneaLink Air på den dedikerte ResMed-siden eller les ApneaLink Air-brosjyren for mer informasjon. 

ResMed gjør omsider søvntesting i hjemmet enkelt og tilgjengelig via det intuitive, kostnadseffektive og pålitelige diagnostiseringsapparatet vårt for hjemmebruk.

Referanser

  1. American Sleep Disorders Association Report (1997): Standards of Practice Committee.Practice parameters for the indications for polysomnography and related procedures. Sleep 1997; 20:406-422.
  2. Young T, Evans L, Finn L, et al. Estimation of the clinically diagnosed portion of sleep apnea syndrome in middle-aged men and women. Sleep 1997;20:705-706.
  3. Einhorn D, Stewart DA, Erman MK, Gordon N, Philis-Tsimikas A, Casal E. Prevalence of sleep apnea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract 2007;13(4):355-62.
  4. Mason RH, West SD, Kiire CA, et al. High prevalence of sleep disordered breathing in patients with diabetic macular edema. Retina (Philadelphia, Pa) 2012;32:1791-8.
  5. Isakson SR, Beede J, Jiang K, Gardetto NJ, Gordon N, Casal E, Maisel AS. Prevalence of Sleep Disordered Breathing in Congestive Heart Failure as Determined by Apnealink, a Simplified Screening Device. Sleep Diagnosis and Therapy 2008;3(7):52-27.
  6. Weinreich G, Plein K, Teschler T, Resler J, Teschler H. Is the Berlin questionnaire an appropriate diagnostic tool for sleep medicine in pneumological rehabilitation?. Pneumologie 2006; 60(12):737-42.

AirView was formerly called EasyCare Online.