Diabetes | ResMed
Diabetes

Diabetes og søvnapné

Blant folk med diabetes rapporteres det at forekomsten av søvnapné er mellom 58 og 86 %.1-4Tilsvarende er det høy forekomst av hemmet glukosetoleranse og diabetes blant folk med søvnapné (i én studie hadde 50 % av mannlige søvnapnépasienter hatt abnorm glukosetoleranse, og 30 % av dem hadde diabetes).5 Botros et al.6 har rapportert en betydelig høyere sannsynlighet for å få T2DM hos pasienter med samtidig OSA enn hos de uten OSA. I lys av stadig mer data som støtter en betydelig forbindelse mellom T2DM og OSA, anbefalte den internasjonale diabetesføderasjonen (IDF) i 2008 at helsefagfolk sikrer at pasienter med én av disse lidelsene vurderes og overvåkes for den andre.7

Fedme er en vanlig og medvirkende faktor for både søvnapné og diabetes. Til tross for betydningen av fedme ved begge disse sykdommene har studier vist at søvnapné er en ytterligere medvirkende faktor som er uavhengig forbundet med glukoseintoleranse og insulinresistens, uavhengig av fedme.8,9 Insulinresistens er en forløper for diabetes.

CPAP kan forbedre insulinfølsomhet og glykemisk kontroll hos pasienter med søvnapné, særlig for pasienter som ikke er overvektige.10,11

Referanser

 1. Resnick HE, Redline S, Shahar E, et al. Diabetes and sleep disturbances: findings from the Sleep Heart Health Study. Diabetes Care 2003;26:702–709
 2. Einhorn D, Stewart DA, Erman MK, et al. Prevalence of sleep apnoea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract 2007;13:355–362
 3. Aronsohn RS, Whitmore H, Van Cauter E, Tasali E. Impact of untreated obstructive sleep apnoea on glucose control in type 2 diabetes. Am J Respir Crit Care Med 2010;181:507–513
 4. Foster G, Sanders M, Millman R, Zammit G, Borradaile K, Newman A, et al. Obstructive sleep apnoea among obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1017-1019
 5. Meslier N, Gagnadoux F, Giraud P, Person C, Ouksel H, Urban T, Racineux JL. Impaired glucose-insulin metabolism in males with obstructive sleep apnoea syndrome. Eur Respir J 2003;22(1):156-60.
 6. Botros N, Concato J, Mohsenin V, Selim B, Doctor K, Yaggi K. Obstructive sleep apnoea as a risk factor for type II diabetes. Am J Med 2009; 122:1122-1127
 7. Shaw JE1, Punjabi NM, Wilding JP, Alberti KG, Zimmet PZ; International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Sleep-disordered breathing and type 2 diabetes: a report from the International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Diabetes Res Clin Pract. 2008 Jul;81(1):2-12
 8. Punjabi NM, Shahar E, Redline S, Gottlieb DJ, Givelber R, Resnick HE; Sleep Heart Health Study Investigators. Sleep-disordered breathing, glucose intolerance, and insulin resistance: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol 2004;160(6):521-30.
 9. Punjabi NM, Sorkin JD, Katzel LI, Goldberg AP, Schwartz AR, Smith PL. Sleep-disordered breathing and insulin resistance in middle-aged and overweight men. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(5):677-82.
 10. Harsch IA, Schahin SP, Radespiel-Troger M, Weintz O, Jahreiss H, Fuchs FS, Wiest GH, Hahn EG, Lohmann T, Konturek PC, Ficker JH. Continuous positive airway pressure treatment rapidly improves insulin sensitivity in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2004;169(2):156-62.
 11. Babu AR, Herdegen J, Fogelfeld L, Shott S, Mazzone T. Type 2-diabetes, glykemisk kontroll og kontinuerlig positivt luftveistrykk i obstruktiv søvnapné. Arch Intern Med 2005;165(4):447-52.