Diabetes og søvnapné

Blant folk med diabetes rapporteres det at forekomsten av søvnapné er mellom 58 og 86 %.1-4Tilsvarende er det høy forekomst av hemmet glukosetoleranse og diabetes blant folk med søvnapné (i én studie hadde 50 % av mannlige søvnapnépasienter hatt abnorm glukosetoleranse, og 30 % av dem hadde diabetes).5 Botros et al.6 har rapportert en betydelig høyere sannsynlighet for å få T2DM hos pasienter med samtidig OSA enn hos de uten OSA. I lys av stadig mer data som støtter en betydelig forbindelse mellom T2DM og OSA, anbefalte den internasjonale diabetesføderasjonen (IDF) i 2008 at helsefagfolk sikrer at pasienter med én av disse lidelsene vurderes og overvåkes for den andre.7

Fedme er en vanlig og medvirkende faktor for både søvnapné og diabetes. Til tross for betydningen av fedme ved begge disse sykdommene har studier vist at søvnapné er en ytterligere medvirkende faktor som er uavhengig forbundet med glukoseintoleranse og insulinresistens, uavhengig av fedme.8,9 Insulinresistens er en forløper for diabetes.

CPAP kan forbedre insulinfølsomhet og glykemisk kontroll hos pasienter med søvnapné, særlig for pasienter som ikke er overvektige.10,11

Referanser

Flere artikler