AutoSet-teknologi | ResMed
AutoSet-teknologi

AutoSetTM-teknologi

Endringer i søvnfasen, vekt, kroppsstilling og andre faktorer kan endre luftveistrykket for en pasient fra natt til natt, time til time og fra pust til pust. Til tider kan de trenge høyere trykk for å opprettholde åpne luftveier, og andre ganger kan de ha behov for lavere trykk. ResMeds AutoSet ™-apparater med automatisk positivt luftveistrykk (APAP) overvåker pasientens luftveier pust for pust og leverer bare det trykket som pasienten trenger, når pasienten trenger det.

  • AutoSet-apparatene våre er konstruert for å gi det minimale trykket som behøves på hvert tidspunkt for å identifisere og riktig reagere på både sentrale og obstruktive apnéer/hypopnéer og motstand i øvre luftveier.
  • Pasienter rapporterer bedre subjektiv søvn og oppnår en betydelig reduksjon (37 %) i medianverdien for behandlingstrykk som fører til mindre systemlekkasjer enn behandling med fast trykk (CPAP).1
  • Pasienter med behandlingstrykk på 10 cm H2O eller høyere eller som har bivirkninger fra CPAP-behandling, får større fordel av autojusterende behandling som AutoSet.2,3,4
  • ResMeds AutoSet-apparater bruker en patentert algoritme som reagerer på flowbegrensning (det tidligste tegnet på forestående kollaps av luftveiene), snorking og apné pust for pust.5-6