Søvn

Omtrent én av fem voksne har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB).

En voksende mengde vitenskapelige studier har bevist de negative effektene av ubehandlet søvnapné.

Gjennom sin sterke posisjon i det globale søvnmedisinske miljøet, er ResMed opptatt av:

• Økende bevissthet om SDB, dens virkninger og behandling

• Støtte pågående forskning på SDB med andre helserisiko

• Finne effektive kliniske løsninger for å forbedre helse og liv av SDB pasienter

Konsultere vår forskning og kliniske papirer på søvnapné nedenfor.

Fedme

Les om forskning på fedme i forbindelse med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser og respirasjonsbehandling.

Trafikkulykker

Les om forskning på trafikkulykker i forhold til søvn- og ventilasjonsbehandling.

Screening og diagnostisering for OSA (ApneaLink)

Ubehandlet obstruktiv søvnapné kan bli en risikofaktor. ResMed forklarer hvordan deres nyskapende screening-prosess kan hjelpe pasienter med å få en riktig diagnose for sin OSA.

AutoSet™-teknologi

Les mer om forskjellene mellom behandlingsapparater med fast trykk og de som er automatisk justerende

Søvnapnéskinner

Søvnapnéskinner brukes ofte som en alternativ behandling for obstruktiv søvnapné (OSA). Finn ut om ResMeds Narval CCTM, en ledende og persontilpasset søvnapnéskinne.

Søvnbehandling-compliance

Les om forskning om compliance i sammenheng med positiv luftveistrykkbehandling.

SDB og positivt luftveistrykk

Les mer forskning om emnene søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB) og positivt luftveistrykk (PAP).

Diabetes

Les mer om forskning om diabetes i forhold til søvn- og respirasjonsbehandling.