Ikke-invasiv ventilasjon for barnepasienter | ResMed
Ikke-invasiv ventilasjon for barnepasienter
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kliniske faginnlegg > Ventilasjonsbehandling  > Ikke-invasiv ventilasjon for barnepasienter

Ikke-invasiv ventilasjon for barnepasienter

Barn med nedarvede nevromuskulære lidelser som spinal muskelatrofi (SMA), Duchennes muskeldystrofi (DMD), kongenitt muskeldystrofi og X-bundet myotubulær myopati har høy risiko for respirasjonslidelser under tidlig barndom eller ungdom.1

British Thoracic Society sine retningslinjer for respirasjonsbehandling av barn med nevromuskulær svakhet anbefaler årlige søvnstudier for pasienter som har symptomer på søvnapné eller nattlig hypoventilasjon (overfladisk respirasjon).1-3Barn med stiv ryggrad-syndrom og diafragmasvakhet skal overvåkes nøye med henblikk på symptomer og kan trenge mer hyppige søvnstudier.

Ikke-invasiv ventilasjon anbefales hos pasienter med hyperkapni på dagtid (forhøyede nivåer av karbondioksid) og symptomatisk nattlig hypoventilasjon. Ikke-invasiv ventilasjon er dokumentert å:

 • Forbedre gassutveksling i lungene og behandle kronisk hypoventilasjon4,5
 • Forbedre helserelatert livskvalitet4,5
 • Forbedre søvnrelaterte symptomer5
 • Redusere gjentatte sykehusinnleggelser for akutt respirasjonssvikt1,5
 • Øke overlevelse hos pasienter med neuroMND, type I SMA, ALS og DMD6-9

I den hensikt å optimalisere resultatene skal legene tett overvåke effekten av ikke-invasiv ventilasjon og behandlingscompliance hos pasienter.1

Finn ut mer om ikke-invasiv ventilasjon på vår dedikerte ResMed-side

Referanser

 1. Simonds AK, Chronic hypoventilation and its management. Eur Respir Rev 2013; 22: 325-3322.
 2. Hull J, Aniapravan R, Chan E, et al. British Thoracic Society guideline for respiratory management of children with neuromuscular weakness. RM 2012, 67. Suppl. 1, i1–i40.
 3. Ramirez A, Khirani S, Delord V, et al. Assessment of sleep quality by pulse wave amplitude and actigraphy in children with sleep disordered breathing: evaluation at diagnosis and under non-invasive ventilation. Sleep Breath 2013; 17: 827-835.
 4. Mellies U, Ragette R, Dohna Schwake C, et al. Long-term noninvasive ventilation in children and adolescents with neuromuscular disorders. Eur Respir J 2003; 22: 631-636.
 5. Young HK et al. Outcome of noninvasive ventilation in children with neuromuscular disease. Neurology. 2007 Jan 16;68(3):198-201.
 6. Bourke SC, Tomlinson M, Williams TL, et al. Effects of non-invasive ventilation on survival and quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2006; 5: 140-147.
 7. Eagle M, Baudouin SV, Chandler C, et al. Survival in Duchenne muscular dystrophy: improvements in life expectancy since 1967 and the impact of home nocturnal ventilation. Neuromuscul Disord 2002; 12: 926-929.
 8. Simonds AK, Muntoni F, Heather S, et al. Impact of nasal ventilation on survival in hypercapnic Duchenne muscular dystrophy. RM 1998, 53. 949-952.
 9. Oskoui M, Levy G, Garland CJ, et al. The changing natural history of spinal muscular atrophy type 1. Neurology 2007; 69: 1931-1936.