Ikke-invasiv ventilasjon for adipositas hypoventilasjonssyndrom | ResMed
Ikke-invasiv ventilasjon for adipositas hypoventilasjonssyndrom.
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kliniske faginnlegg > Ventilasjonsbehandling  > Ikke-invasiv ventilasjon for adipositas hypoventilasjonssyndrom.

Ikke-invasiv ventilasjon for adipositas hypoventilasjonssyndrom.

Adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS) defineres som en kombinasjon av fedme, hyperkapni på dagtid (forhøyede karbondioksidnivåer) og hypoksi (oksygenmangel) under søvn etter at andre lidelser som kan forårsake alveolær hypoventilasjon, er utelukket.

OHS er en kronisk lidelse som er forbundet med stoffskifte-, hormon- og hjerte- og karsykdommer. OHS er dokumentert å redusere livskvalitet og innebærer økt risiko for sykehusinnleggelse og død.1

Bruken av ikke-invasiv ventilasjon hos OHS-pasienter er dokumentert å:

  • Normalisere blodgasser 2
  • Gi lengre overlevelse2
  • Redusere systolisk lungearterietrykk3
  • Øke treningskapasiteten3

Finn ut mer om ikke-invasiv ventilasjon på vår dedikerte ResMed-side

Referanser

  1. Borel JC, Borel AL, Monneret D, Tamisier R, Levy P, Pepin JL. Obesity hypoventilation syndrome: from sleep-disordered breathing to systemic comorbidities and the need to offer combined treatment strategies. Respirology. 2012 May;17(4):601-10.
  2. Ojeda Castillejo E, de Lucas Ramos P, López Martin S, et al. Noninvasive Mechanical Ventilation in Patients with Obesity Hypoventilation Syndrome. Long-term Outcome and Prognostic Factors. Arch Bronconeumol. 2014 Apr 2. pii: S0300-2896(14)00088-X
  3. Castro-Añón O1, Golpe R, Pérez-de-Llano LA, López González MJ, Escalona Velasquez EJ, Pérez Fernández R, Testa Fernández A, González Quintela A. Haemodynamic effects of non-invasive ventilation in patients with obesity-hypoventilation syndrome. Respirology. 2012 Nov;17(8):1269-74.