Ikke-invasiv ventilasjon for nevromuskulære sykdommer hos voksne | ResMed
Ikke-invasiv ventilasjon for nevromuskulære sykdommer hos voksne
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kliniske faginnlegg > Ventilasjonsbehandling  > Ikke-invasiv ventilasjon for nevromuskulære sykdommer hos voksne

Ikke-invasiv ventilasjon for nevromuskulære sykdommer hos voksne

En rekke kroniske nevromuskulære sykdommer som muskeldystrofi og motornevronsykdom fører til progressiv dysfunksjon i respirasjonsmusklene, som så kan føre til respirasjonssvikt og død. Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) på nattestid og dagtid er i ferd med å bli den foretrukne behandlingsmetoden for disse lidelsene1, og skal vurderes for:

 • Pasienter med observerte søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser eller oksygendesaturasjon på nattestid1,2
 • Pasienter med progressiv svakhet i respirasjonsmusklene som utvikler hypoventilasjon (overfladisk respirasjon) og obstruktiv søvnapné (OSA)3,4

Ikke-invasiv ventilasjon har flere fordeler som behandling for nevromuskulær sykdom. Den har vist seg å1,5,6:

 • Forbedre blodgasser
 • Redusere pustearbeidet
 • Forbedre symptomer på utmattelse
 • Redusere søvnighet på dagtid
 • Forbedre hodepiner på morgenen
 • Forbedre overlevelsen av pasienter med Duchennes muskeldystrofi (DMD) og amyotrofisk lateralsklerose (ALS)7,8

Finn ut mer om ikke-invasiv ventilasjon på vår dedikerte ResMed-side

Referanser

 1. Joshua O. Benditt1 and Louis J. Boitano. Pulmonary Issues in Patients with Chronic Neuromuscular Disease. Am J Respir Crit Care Med Vol 187, Iss. 10, pp 1046–1055, May 15, 2013
 2. Miller RG, Jackson CE, Kasarskis EJ, England JD, Forshew D, Johnston W, Kalra S, Katz JS, Mitsumoto H, Rosenfeld J, et al.; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Practice parameter update: the care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2009;73: 1218-1226.
 3. Bourke SC, Gibson GJ. Sleep and breathing in neuromuscular disease. Eur Respir J 2002;19:1194-1201.
 4. Birnkrant DJ, Panitch HB, Benditt JO, Boitano LJ, Carter ER, Cwik VA, Finder JD, Iannaccone ST, Jacobson LE, Kohn GL, et al. American College of Chest Physicians consensus statement on the respiratory and related management of patients with Duchenne muscular dystrophy undergoing anesthesia or sedation. Chest 2007; 132:1977–1986.
 5. Mehta S, Hill NS. Noninvasive ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:540-577.
 6. Eagle M, Baudouin SV, Chandler C, Giddings DR, Bullock R, Bushby K. Survival in Duchenne muscular dystrophy: improvements in life expectancy since 1967 and the impact of home nocturnal ventilation. Neuromuscul Disord 2002;12:926–929.
 7. Toussaint M, Steens M, Wasteels G, Soudon P. Diurnal ventilation via mouthpiece: survival in end-stage Duchenne patients. Eur Respir J 2006; 28:549-555
 8. Radunovic A, Annane D, Jewitt K, Mustfa N. Mechanical ventilation for amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD004427. Oppdatering i: Cochrane Database Syst Rev 2013;3:CD004427.