Ikke-invasiv ventilasjon for akutt respirasjonssvikt | ResMed
Ikke-invasiv ventilasjon for akutt respirasjonssvikt.
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kliniske faginnlegg > Ventilasjonsbehandling  > Ikke-invasiv ventilasjon for akutt respirasjonssvikt.

Ikke-invasiv ventilasjon for akutt respirasjonssvikt.

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) brukes ofte for pasienter med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og akutt kardiogent lungeødem.1,2  Det er imidlertid økende dokumentasjon på at NIV-ventilasjon kan brukes med hell til behandling av andre typer akutt respirasjonssvikt.

NIV-ventilasjon har allerede blitt brukt for pasienter med akutt hypoksemirespirasjonssvikt. I utvalgte pasientgrupper kan det:

  • Fjerne behovet for intubering hos >50 % av utvalgte pasienter3,2
  • Muliggjøre tidligere ekstubering av mekanisk ventilerte pasienter3
  • Redusere dødelighet2,3,4,5
  • Redusere forekomst av sykehus-lungebetennelse3

Noen av symptomene på respirasjonssvikt inkluderer lavere bevissthetsnivåer, redusert pH-nivå og økte sekreter2. Pasientgrupper hvor dokumentasjon fremdeles mangler, inkluderer astma, lungebetennelse og akutt lungeskade.6

Finn ut mer om ikke-invasiv ventilasjon på vår dedikerte ResMed-side

Referanser

  1. Hess DR. Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Respir Care 2013;58:950-72.
  2. Penuelas O, Frutos-Vivar F, Esteban A. Noninvasive positive-pressure ventilation in acute respiratory failure. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne 2007;177:1211-8.
  3. Hess DR. The evidence for noninvasive positive-pressure ventilation in the care of patients in acute respiratory failure: a systematic review of the literature. Respir Care 2004;49:810-29.
  4. Antonelli M, Conti G, Rocco M, Bufi M, De Blasi RA, Vivino G, et al. A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 1998;339(7):429–435.
  5. Ferrer M, Esquinas A, Leon M, Gonzalez G, Alarcon A, Torres A. Noninvasive ventilation in severe hypoxemic respiratory failure: a randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2003;168(12):1438-1444.
  6. Keenan SP, Mehta S. Noninvasive ventilation for patients presenting with acute respiratory failure: the randomized controlled trials. Respir Care 2009;54:116-26.