Ikke-invasiv ventilasjon for KOLS-pasienter | ResMed
Ikke-invasiv ventilasjon for KOLS-pasienter
Helsepersonell > Forskning og opplæring > Kliniske faginnlegg > Ventilasjonsbehandling  > Ikke-invasiv ventilasjon for KOLS-pasienter

Ikke-invasiv ventilasjon for KOLS-pasienter

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en av de ledende årsakene til død verden over, en ledende økonomisk byrde for helsevesenet. Behandling av KOLS med ikke-invasiv ventilasjon (NIV) har vist seg å være effektivt i behandlingen av akutte KOLS-forverringer, bidrar til lungerehabilitering hos KOLS-pasienter og gir positiv effekt i behandlingen av kroniske hyperkapniske KOLS-pasienter.

NIV ved behandling av akutt eksaserbasjon av KOLS

Det finnes sterk dokumentasjon for anbefaling av NIV i behandling av akutt respirasjonssvikt i forbindelse med KOLS-eksaserbasjoner. 2011 GOLD-retningslinjer1 angir at NIV forbedrer respiratorisk acidose, og reduserer respirasjonsfrekvensen, alvorligheten til kortpustetheten inkludert komplikasjoner som ventilatortilknyttet lungebetennelse, og varigheten av sykehusopphold reduseres, og det som er enda viktigere er at dødelighet og intuberingsfrekvens reduseres.

I en Chochrane systematisk gjennomgang av studiene som har sammenlignet NIV med standard behandling, var NIV forbundet med lavere dødelighet, redusert behov for intubering og større forbedring i pH-verdi, PaCO2 og respirasjonsfrekvens etter 1 time. NIV førte også til færre komplikasjoner og mindre sykehusopphold2.

Det er også dokumentert at vedvarende bruk av NIV etter sykehusinnleggelse på grunn av KOLS-eksaserbasjoner gir redusert fare for gjentatte eksaserbasjoner og klinisk forverring3,4. En nylig gjennomgang viste at bruk av NIV etter akutt eksaserbasjon av KOLS førte til forbedret hendelsesfrie overlevelsesprosenter og reduksjon i sykehusinnleggelser5.

NIV i lungerehabilitering

GOLD-retningslinjene erklærte at alle KOLS-pasienter kan dra fordel av lungerehabilitering og opprettholdelse av fysisk aktivitet1. NIV under lungerehabilitering kan:

 • forbedre oksygeneringen og gassutvekslingen6,8
 • øke treningsintensitet og -varighet6,7
 • redusere dyspné6
 • forbedre flere målinger av helsetilknyttet livskvalitet8

NIV i behandling av stabil KOLS

GOLD-retningslinjene anbefaler at en kombinasjon av NIV og langsiktig oksygenbehandling kan være fordelaktig hos utvalgte KOLS-pasienter, særlig de med hyperkapniske KOLS1. Det er dokumentert at NIV i forbindelse med andre behandlinger hos stabile hyperkapniske pasienter kan forbedre:

 • Blodgass og lungefunksjon9,10,11,14
 • Dyspné9,10
 • Innleggelser på intensivavdelinger på sykehus9
 • Livskvalitet9,10,11

Effekten av NIV på dødelighet hos KOLS-pasienter er fremdeles usikker. Mindre kliniske utprøvinger har imidlertid vist at NIV kan forbedre overlevelsesprosenter1,2. Særlig høye inspiratoriske trykk (også kalt høyintensitets-NIV) er forbundet med fordelaktig langsiktige resultater hos pasienter1,3,14.

Referanser

 1. Global strategi for diagnostisering, behandling og forebygging av KOLS. 2011[sitert 29. juni 2012]; Tilgjengelig fra: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2011_Feb21.pdf.
 2. Ram F, Picot J, Lightowler J, Wedzicha J. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD004104.
 3. Funk GC, Breyer MK, Burghuber OC, Kink E, Kirchheiner K, Kohansal R, Schmidt I, Hartl S. Long-term non-invasive ventilation in COPD after acute-on-chronic respiratory failure Respir Med 2011; 105(3):427-34.
 4. Cheung AP, Chan VL, Liong JT, Lam JY, Leung WS, Lin A, Chu CM. En prøvestudie av ikke-invasiv hjemmeventilasjon etter acidose-respirasjonssvikt ved kronisk obstruktiv lungesykdom. Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14(5):642-9.
 5. Galli JA, et al., Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respiratory Medicine (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2014.03.006
 6. Dreher M, Storre JH, Windisch W . Noninvasive ventilation during walking in patients with severe COPD: a randomised cross-over trial. Eur Respir J 2007; 29(5):930-6.
 7. Corner E, Garrod R. Does the addition of non-invasive ventilation during pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease augment patient outcome in exercise tolerance? A literature review. Physiother Res Int 2010; 15(1):5-15.
 8. Duiverman ML, Wempe JB, Bladder G, Jansen DF, Kerstjens HA, Zijlstra JG, Wijkstra PJ. Nocturnal non-invasive ventilation in addition to rehabilitation in hypercapnic patients with COPD. Thorax 2008; 63(12):1052-7.
 9. Clini E, Sturani C, Rossi A, Viaggi S, Corrado A, Donner CF, Ambrosino N. The Italian multicentre study on noninvasive ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Respir J 2002; 20(3):529-38.
 10. Tsolaki V, Pastaka C, Karetsi E, Zygoulis P, Koutsokera A, Gourgoulianis KI, Kostikas K. One-year non-invasive ventilation in chronic hypercapnic COPD: effect on quality of life. Respir Med 2008; 102(6):904-11.
 11. D J Meecham Jones, et al. Nasal pressure support ventilation plus oxygen compared with oxygen therapy alone in hypercapnic COPD. Am. J. Respir. Crit. Care Med. August 1, 1995 vol. 152 no. 2 538-544.
 12. McEvoy RD, Pierce RJ, Hillman D, Esterman A, Ellis EE, Catcheside PG, O'Donoghue FJ, Barnes DJ, Grunstein RR. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2009; 64(7):561-6.
 13. Budweiser S, Hitzl AP, Jorres RA, Heinemann F, Arzt M, Schroll S, Pfeifer M. Impact of noninvasive home ventilation on long-term survival in chronic hypercapnic COPD: a prospective observational study. Int J Clin Pract 2007; 61(9):1516-22.
 14. Windisch W, Haenel M, Storre JH, Dreher M. High-intensity non-invasive positive pressure ventilation for stable hypercapnic COPD. Int J Med Sci 2009; 6(2):72-6.