Ventilasjonsbehandling | ResMed
Ventilasjonsbehandling 

Ventilasjonsbehandling

Hos ResMed tilbyr vi en rekke løsninger for å behandle respirasjonslidelser.

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) brukes ofte til å behandle pasienter med respiratorisk dysfunksjon. Noen umiddelbare fordeler med ikke-invasiv ventilasjon er blant annet lindring av symptomene matthet, søvnighet på dagtid og hodepine på morgenen. Ikke-invasiv ventilasjon kan også forbedre gassutvekslingen på dagtid og livskvaliteten samt korte ned sykehusinnleggelsestid.

Finn ut hvordan ikke-invasiv ventilasjon og ResMed-behandling kan være fordelaktig for bestemte pasienter nedenfor.

Ikke-invasiv ventilasjon for KOLS-pasienter

Behandling av KOLS med ikke-invasiv ventilasjon (NIV) har vist seg å være effektiv i behandlingen av akutte KOLS-eksaserbasjoner, bidrar til lungerehabilitering hos KOLS-pasienter og bidrar til behandlingen av kroniske hyperkapniske KOLS-pasienter.

Les mer

Ikke-invasiv ventilasjon for adipositas hypoventilasjonssyndrom

Det er dokumentert at ikke-invasiv ventilasjon hos pasienter med adipositas hypoventilasjonssyndrom normaliserer blodgasser, forlenger overlevelse og øker treningskapasiteten.

Les mer

Ikke-invasiv ventilasjon for nevromuskulære sykdommer hos voksne

Mange kroniske nevromuskulære lidelser kan føre til progressiv respiratorisk muskelfunksjonssvikt. Ikke-invasiv ventilasjon kan bidra til å redusere søvnighet på dagtid samtidig som den hjelper på gassutveksling og pusting.

Les mer

Ikke-invasiv ventilasjon for akutt respirasjonssvikt

Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) brukes ofte for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom, men nyere dokumentasjon antyder at NIV kan brukes til å behandle andre typer akutt respirasjonssvikt.

Les mer

Ikke-invasiv ventilasjon for barnepasienter

Barn med medfødte nevromuskulære lidelser har en høy risiko for respiratoriske lidelser i løpet av barndommen eller ungdommen. Ikke-invasiv ventilasjon anbefales for å forbedre livskvaliteten.

Les mer