iVAPS-algoritmer | ResMed
iVAPS-algoritmer

iVAPS-algoritmer

Hos ResMed er vi fokusert på å forbedre pasientcompliance og å gi komfortabel, effektiv behandling. Det er grunnen til at vi fortsetter å utvikle ventilatorer rundt iVAPS-algoritmer, en nyskapende teknologi som tilpasser seg pasienter, særlig de med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom). Finn ut mer om KOLS. 

Ved å fokusere på alveolær ventilasjon, opprettholder iVAPS kontinuerlig ventilasjon i henhold til pasientens metabolske behov, noe som reduserer faren for over- og underventilasjon ved varierende respirasjonsfrekvens. Data fra omfattende prøvetesting mot andre VAPS-ventilatorer og kliniske forsøk har vist at iVAPS effektivt tilfredsstiller pasientens ventilasjonsbehov. Den reagerer også raskere på respirasjonsendringer uten at det går ut over pasientens komfort eller søvnkvalitet.

Ventilatorer med volumsikret trykkstøtte (VAPS) kombinerer fordelene ved trykkstøttet ventilasjon, som pasientkomfort og synkronisering mellom pasient og ventilator, med sikkerheten av tidalvolummål. Selv om dette gjør det mulig for VAPS-moduser å tilfredsstille ventilasjonsbehov, er imidlertid responsen på respirasjonsendringer sakte. En annen begrensning på VAPS-moduser er håndhevingen av et obligatorisk måltidalvolum på hver pust. Endringer i respirasjonsfrekvensen trigger likefullt at det samme tidalvolumet leveres med hvert pust, noe som kan føre til pasientubehag og søvnforstyrrelser.

Flere kliniske forsøk er foretatt for å evaluere iVAPS-algoritmen sammenlignet med standard trykkstøtteventilasjon (PSV) i forskjellige pasientbefolkninger. Flere studier har vist at iVAPS er like effektiv som PSV for langsiktig behandling av ventilasjonssvikt hos stabile KOLS-pasienter.1,2,3,4

Referanser

  1. Oscroft NS, Ali M, Gulati A, Davies MG, Quinnell TG, Shneerson JM, Smith IE. A randomised crossover trial comparing volume assured and pressure preset noninvasive ventilation in stable hypercapnic COPD. COPD 2010; 7:398-403.
  2. Jaye J, Chatwin M, Dayer M, Morrell MJ, Simonds AK. Autotitrating versus standard noninvasive ventilation: a randomised crossover trial. Eur Respir J 2009; 33:566-573.
  3. Battisti A, Tassaux D, Bassin D, Jolliet P. Automatic adjustment of noninvasive pressure support with a bilevel home ventilator in patients with acute respiratory failure: a feasibility study. Intens Care Med 2007; 33(4):632-638.
  4. Kelly JL, Jaye J, Pickersgill RE, Chatwin M, Morrell MJ, Simonds AK. Randomized trial of 'intelligent' autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Innvirkning på behandlingsetterlevelse og fysiologiske resultater. Respirology (Carlton, Vic) 2014.