Forskning og utdanning

Omtrent én av fem voksne 1  har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB).

Stadig mer vitenskapelig dokumentasjon angir klart at SDB har stor negativ innvirkning på allmennhelsen.

Gjennom sitt sterke partnerskap med det globale medisinske miljøet, satser ResMed på å:

  • øke bevissthet om farene ved ubehandlet SDB
  • støtte pågående forskning på sammenhengen mellom SDB og andre helserisikoer
  • finne effektive kliniske løsninger for å forbedre helsen og livene til SDB-pasienter.

Hos ResMed fokuserer vi på å utvikle bransje- og pasientekspertisen vår om søvn og respirasjonslidelser. Derfor fortsetter vi å forske på områder forbundet med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Søvn

ResMed er en global pioner og leder i søvn og luftveislidelser. Oppdag vår forskning knyttet til å sove.

Ventilasjonsbehandling

Hos ResMed tilbyr vi en rekke løsninger for å behandle respirasjonslidelser. Ikke-invasiv ventilasjon (NIV) kan brukes til å behandle pasienter med respiratorisk dysfunksjon. Alt om ventilasjonsbehandling og ikke-invasiv ventilasjon (NIV).

iVAPS-algoritmer

Hos ResMed fokuserer vi på å oppnå forbedret pasientcompliance. Det er grunnen til at vi fortsetter å utvikle ventilatorer med iVAPS-algoritmer, en nyskapende teknologi som tilpasser seg pasienter.

Cardiology

ResMed is committed to researching the association between sleep apnoea and cardiovascular issues. All about our research on sleep and cardiology, specifically on heart failure and CSA-CSR.

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter og engasjerer oss aktivt i forskningsinitiativer innen fem tilknyttede områder av klinisk fokus forbundet med søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

KOLS

Obstruktiv søvnapné (OSA) og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) forekommer ofte samtidig hos en pasient. Finn ut mer om overlappende syndromer på vår forskningsinitiativside.

Helse og sikkerhet i arbeidslivet

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter og engasjerer oss aktivt i forskningsinitiativer knyttet til helse og sikkerhet i arbeidslivet.

Peri-operativ behandling

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter, og engasjerer oss aktivt i, forskningsinitiativer knyttet til peri-operativ behandling.

Annen forskning

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter, og engasjerer oss aktivt i, forskningsinitiativer relatert til søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser.

Diabetes

ResMed er dedikert til nyskaping og til å endre liv. Vi støtter og er aktivt engasjerte i forskningsinitiativer relatert til type 2-diabetes.

Cardiology research at ResMed

ResMed is dedicated to innovating and changing lives. We support and actively engage in research initiatives related to cardiology.

Kliniske resultater for Narval CC – ORCADES-studien

Effekten og compliance for Narval CC™ MRD ble analysert i ORCADES, den største pågående multisenterstudien av pasienter med OSAHS, behandlet med en individuelt tilpasset MRD.

Vi mener at industrien og den medisinske vitenskapen må arbeide sammen for å forbedre pasientbehandling. Vårt anerkjente søvnprogram ble utarbeidet i tråd med denne filosofien.

Kurs og opplæring

Vi gir grundig og god opplæring til alle våre kunder i Norge. Alle kundene får opplæring på brukerstedet ved leveranse og de vil få tett og god oppfølging. Opplæringen vil være en god blanding av daglig oppfølging, kurs, seminarer og e-læring. Vi har høy kvalitet på innholdet og hyppig frekvens på kurs og annen opplæring.

ResMed Academy Online

ResMed sitt e-opplæringsakademi tilbyr gratis nettbaserte opplæringskurs for CEU-studiepoeng, eller kun av undervisningsårsaker (ingen studiepoeng).

Kursoversikt

Her finner du oversikten over vårt nåværende kurstilbud. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle vårt tilbud av kurs og seminarer. Følg med på våre nettsider for oppdatert oversikt.